W Mississauga Central Library odwołano program dla polskich dzieci

Polacy w Kanadzie Top News grud 16, 2015 at 2:57 am
Program prowadziły Grażyna Łoś i Maryla-Bulzacka

Program prowadziły Grażyna Łoś i Maryla-Bulzacka

3 grudnia w Bibliotece Centralnej w Mississaudze odbyły się po raz ostatni zajęcia w ramach polskiego programu dla dzieci “Polish Storytime”. Program ten prowadzony był przez ostatnie 22 lata przez panią Marylę Bulzacką (inicjatorkę programu, która w tym roku odchodzi na zasłużoną emeryturę) oraz Panią Grażynę Łoś.

Dzięki prowadzonym przez obie panie zajęciom kilka pokoleń najmłodszych członków polonijnej społeczności mogło poznawać język, kulturę oraz tradycję polską. Dla rodziców spotkania były szansą wymiany doświadczeń wychowawczych oraz okazją socjalnego rozwoju.

Końcowe spotkanie nie obyło się bez wzruszeń oraz podziękowań. W imieniu rodziców oraz dzieci podziękowania obu paniom złożyły Dagmara Ulanowska oraz Agnieszka Szpytko.

Agnieszka Szpytko czyta List od Konsula RP

Agnieszka Szpytko czyta List od Konsula RP

Obie Panie otrzymały również list od Konsula Generalnego RP w Toronto, Pana Grzegorza Morawskiego z podziękowaniem za wieloletnią pracę na rzecz kanadyjskiej Polonii.

Spotkanie umiliła również wizyta Św. Mikołaja, który wręczyl dzieciom prezenty.

Pomimo zakończenia programu w języku polskim przez Bibliotekę Centralną zajęcia nadal będą kontynuowane, gdyż opiekę nad programem przejmuje Federacja Polek w Kanadzie, Ogniwo 24.

Wszelkich informacji na temat miejsca oraz daty wznowienia zajęć po Nowym Roku udziela p. Dagmara Ulanowska, przewodnicząca ogniwa 24 Federacji Polek w Kanadzie (tel 416-655-5970, [email protected]).

Agnieszka Szpytko

(jedna z mam uczęszczających na program od kilku lat)

Maryla-Bulzacka-Agnieszka Szpytko, Grażyna Łoś, Dagmara Ulanowska z Federacji Polek

Maryla-Bulzacka, Agnieszka Szpytko, Grażyna Łoś, Dagmara Ulanowska z Federacji Polek

zz bibl721 zz bibl518

zz bibl9 43 zz bibl8 22 zz bibl4 zabawy z mikolajem zz bibl3 Spotkanie z Mikolajem