Ontario zadłużone tak jak Polska

Rynek Top News grud 28, 2015 at 12:30 pm

zz dlugProwincja Ontario ugina się pod ciężarem długów i władze zaapelowały o dobrowolne zwiększanie płatności podatkowych, na przykład oddanie zwrotów podatkowych. Media wyśmiały takie apele.

- Obetnijcie marnotrawstwo w rządzie, a wy podatnicy – zachowajcie swoje dotacje dla naprawdę potrzebujących – napisał dziennik „Toronto Sun“.

Audytor generalny Bonnie Lysyk ostrzegła w swoim dorocznym sprawozdaniu, że rząd prowincji potrzebuje planu na pozbycie się długu. Według Ontaryjskiej Federacji Konsumentów dług rozkłada się na każdego mieszkańca w wysokości $21,500 na osobę. Premier Kathleen Wynne obiecała, że zbalansuje zadłużenie w latach 2017-18.

W Ontario co dziesiąty dolar wpływów podatkowych przeznaczany jest na obsługę długu wynoszącego 300 mld dolarów. W Polsce dług budżetu jest nieco mniejszy: 200-240 mld dolarów, zależnie od kursu, ale koszty obsługi bardzo podobne. W projekcie budżetu na 2016 wynoszą ok. 32 mld zł i mają być pokryte z 314 mld zł wpływów.

W Ontario obsługa długu (odsetki) wynosi ponad 10 mld dol. rocznie (2012-13) przy stopie procentowej 4%.

Dług ten rośnie od 25 lat. Rekordzistą w jego tworzeniu okazał się premier Bob Rae (NDP), który z poziomu 35.4 mld (1989-90) powiększył zadłużenie do 90.7 mld (1994-95).