Skazani na atom

Lokalnie Top News sty 13, 2016 at 5:42 am
Elektrownia jądrowa w Darlington

Elektrownia jądrowa w Darlington

Entuzjaści energetyki ekologicznej muszą czuć zawód. W ontaryjskim bilansie energetycznym takie źródła energii jak energia wiatrowa i słoneczna stanowia niewiele znaczący element.

Niezależny Operator Systemu Energetycznego (Independent Electricity System Operator) podał najnowsze dane dotyczące źródeł energii elektrycznej w Ontario w 2015 roku. Z raportu wynika, że ponad 60 procent energii pochodziło z elektrowni atomowych; 24 procent wytwarzano w elektrowniach wodnych; kolejne 10 procent z elektrowni, gdzie turbiny wytwarzajace prąd elektryczny zasilane były gazem i olejem.

ekrowyW tym zestawie energia wiatrowa z sześcioprocentowym udziałem w bilansie energetycznym, a jeszcze bardziej energia pochodząca z paneli słonecznych, których udział mierzony jest w promilach – stanowią minimalny element systemu energetycznego prowincji.

Warto podkreślić, że w ramach walki z gazami cieplarnianymi, przed dziesięciu laty rząd Ontario zrezygnował z produkcji energii elektrycznych z elektrowni węglowych. W przeszłości prąd tam wytwarzany stanowił 25% energetycznego bilansu. Warto też dodać, że w ciągu tych dziesięciu lat cena kilowatogodziny płacona przez prywatnych odbiorców wzrosła ponad dwukrotnie, by w 2015 roku osiągnąć 10,14 centów.

Obecny liberalny rząd Kathleen Wynne chce zachować dominującą rolę energetyki nuklearnej w Ontario. Planowany jest generalny remont reaktorów jądrowych w elektrowniach Darlington i Bruce. Całkowity koszt tej operacji wyniesie prawie 26 miliardów dolarów.