Przeprosiny wydawcy książki “Flight and Freedom”

Kanada Top News luty 11, 2016 at 6:00 am

f&f

Ambasador Polski w Kanadzie, Marcin Bosacki, poinformował na Twitterze, że otrzmał list z wydawnictwa Between the Lines z przeprosinami za sformułowanie „Polish SS”, jakie ukazało się w książce wydanej w Kanadzie.

Wydawnictwo opublikowało również przeprosiny w Internecie. Czytamy w nim, że kierownictwo firmy “niedawno dowiedziało się”, iż na 178 stronie książki “Flight & Fridom” niefortunnie znalazła się fraza “Polish SS”. “Ta fraza” – czytamy w liście wydawnictwa – “powinna brzemieć “SS (Schutzstaffel). Zamiarem autorek było odwołanie się do niemieckiego SS w okupowanej Polsce, a nie miało w jakikolwiek sposób sugerować istnienie polskiego SS.”

W związku z tym – stwierdza wydawnictwo – autorki książki jak również wydawnictwo Between the Lines wystosowało oficjalne przeprosiny do ambasadora Polski i opublikowało je na stronach internetowych. Przeprosiny zostały również zamieszczone w dziale multimediów, a na stronie poświęconej książce znalazła się odpowiednia errata.

Jedoczneśnie wydawnictwo zobowiązało się, że odpowiednia errata znajdzie się we wszystkich książkach “Flight & Freedom” będących w sprzedaży w księgarniach. Odpowiednie poprawki wprowadzone zostaną również w wydaniu elektronicznym książki w formie e-booka.

Poniżej zamieszczamyoraz sprostowanie i przeprosiny wydawnictwa Between the Lines zamieszczone na stronie internetowej oraz list wystosowany do ambasadora Polski, Marcina Bosackiego :

Erratum and apologies issued for error in Flight & Freedom

We recently learned that page 178 of Flight & Freedom: Stories of Escape to Canada includes the phrase “Polish SS (Schutzstaffel).” This phrase should read “SS (Schutzstaffel)”. The authors’ intent was to reference the German SS in occupied Poland, not in any way to imply there was a Polish SS. BTL and the authors issued public apologies, posted the apologies on social media and posted the apologies on our websites. For the authors’ site see here. For the BTL website our apology was posted in the media section of the website, and a copy of both apologies and the erratum was posted on the Flight and Freedom page – “extras”).

As promised in our apology letter BTL immediately had an erratum inserted into all of our unsold copies. No copy will go out without one. The new wording will go into the to be released ebook, and all future printings will include the new wording.

Once again we sincerely apologize for any hurt or confusion the original phrasing of the sentence may have caused

btl

listbtl