Nowy budżet: darmowe studia dla najuboższych; droższe papierosy, wino, benzyna…

Rynek Top News luty 25, 2016 at 5:11 pm

zz budget2Ogłoszony został przez ministra finansów Charlesa Souzę nowy plan fiskalny prowincji Ontario. Rząd zakłada eliminację deficytu w wysokości 5.7 mld dolarów w ciągu najbliższego roku fiskalnego (2016-17).

Oto najważniejsze zmiany wprowadzane przez rząd liberalny:

- Studentom z rodzin o niskich dochodach (o łącznym dochodzie rocznym poniżej 50 tys.) przysługiwać będzie darmowe czesne w szkołach policealnych. Zostanie ono pokryte z bezzwrotnych dotacji, ale studenci muszą sami pokryć inne wydatki edukacyjne. Będą oni również mieć dostęp do preferencyjnych pożyczek, aby poradzić sobie z innymi kosztami. Połowa studentów z rodzin o dochodzie rocznym 83 tys. będzie kwalifikować się do bezzwrotnych pożyczek na czesne.

- Niektóre sklepy spożywcze otrzymają zgodę na sprzedaż wina, które otrzyma nową cenę minimalną i będzie obłożone nowym podatkiem. Minimalna cena detaliczna butelki wina stołowego wzrośnie do $7.95. Zdrożeje wino w LCBO i będzie drożało nieznacznie przez kolejne 4 lata.

- Od północy drożeją papierosy: około 32 centy na paczce lub $3 na kartonie.

Premier Kathleen Wynne i minister finansów Charles Souza (z lewej) ogłosili nowy budżet

Premier Kathleen Wynne i minister finansów Charles Souza (z lewej) ogłosili nowy budżet

- Premier Kathleen Wynne planuje wprowadzenie legislacji systemu “cap-and-trade” – obietnicę taką zrobiła prawie rok temu w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Spowoduje to zwiększenia cen paliwa o 4,3 centa za litr od 1 stycznia 2017 roku.

- Dodatkowo konsumenci zapłacą $5 więcej miesięcznie na rachunkach za ogrzewanie gazem ziemnym, który zdrożeje o 3.3 centa za metr sześcienny.

Oczekuje się, że system cap-and-trade pozyska w przyszłym roku około miliarda 1,3 mld dol. Pieniądze te zostaną zużyte – według premier Wynne – w celu obniżenia emisji gazów cieplarnianych.Specjaliści sądzą, że nieznaczne podniesienie przez rząd ceny węgla z $15 do $17 za tonę, będzie miało niewielki wpływ na zmiany klimatyczne. Uważają jednak, że poczyniono pierwsze kroki w tym kierunku, co należało uczynić już wiele lat temu.

- Rząd zapewnia, że polityka cap-and-trade nie podniesie domowych rachunków za prąd. Planuje się bowiem użycie przychodów ze sprzedaży przemysłowi przydziałów emisji dwutlenku węgla, aby utrzymać dotychczasowe ceny energii elektrycznej, a nawet jej obniżkę o ok. 2 dol. na rachunku miesięcznym.

- Rząd likwiduje opłatę za test emisji spalin (Drive Clean) w wysokości $30.

- Zakłada się, że do końca 2019 roku stworzonych zostanie 300 tysięcy dodatkowych miejsc pracy. Stopa bezrobocia spadnie (według założeń) do 6.4% do końca roku (w styczniu wynosiła 6.7%).

- Rząd zamierza zainwestować w ciągu kolejnych 10 lat około 137 mld dol. w infrastrukturę publiczną (drogi, mosty, szpitale, szkoły, komunikacja miejska), w tym 13.5 mld w GO Regional Express Rail, co czterokrotnie powiększy liczbę przejazdów (w wymiarze tygodniowym do 6000).

- Zostanie stworzonych 4 tysiące nowych, licencjonowanych przedszkoli przyszkolnych.

- Największą pozycję wydatkową w budżecie stanowi opieka zdrowotna. Przez ostatnie cztery lata bazowe fundusze dla szpitali pozostawały zamrożone. W pierwszych tygodniach tego roku szpitale w Toronto, Hamilton, Windsor i Kitchener ogłosiły zwolnienia ponad 500 dyplomowanych pielęgniarek. Stowarzyszenie Pielęgniarek w Ontario podejrzewa, że to nie koniec zwolnień.

- Nie ma możliwości, aby nasi pacjenci mogli mieć zapewnioną taką samą jakość opieki przy tego rodzaju cięciach – powiedział szefowa stowarzyszenia, Linda Haslam-Stroud. – Jeśli nie będzie środków na szpitali, doświadczymy więcej zgonów i więcej chorób.

Niektóre pielęgniarki zastąpiono niżej opłacanymi pielęgniarkami praktycznymi. Minister zdrowia Eric Hoskins mówi, że nie wpłynie to na opieke nad pacjentem.

Poprzedni budżet przeznaczał prawie 51 mld na opiekę zdrowotną. W porównaniu z poprzednim rokiem wzrost wynosi mniej niż stopa inflacji.

- Od 1 sierpnia br. widełki kwalifikujące do benefitów dla seniorów z niskim dochodem ulegają rozszerzeniu z $16,018 do $19,300 dla osób samotnych, i z $24,175 do $32,300 dla par. Oznacza to większą ilość seniorów uprawnionych do zniżkowych leków,

- Ogłoszono nową rządową strategię zwalczania przemocy wobec Indianek. Na ten cel rząd przeznacza 100 mln w ciągu 3 najbliższych lat.

Czytaj nowy budżet w oryginale – TUTAJ.