Ropa winowajcą zwiększonego bezrobocia

Rynek Top News marz 14, 2016 at 3:45 pm

zz ropa3Kanada odchorowuje niskie ceny ropy. Z powodu bardzo niskich notowań tego surowca znacząco pogorszyła się sytuacja na rynku pracy, a stopa bezrobocia wzrosła niespodziewanie w lutym do najwyższego poziomu od marca 2013 r.

Kanadyjska gospodarka, która w dużym stopniu uzależniona od cen ropy naftowej, zanotowała w ubiegłym miesiącu wzrost stopy bezrobocia do 7,3% z 7,2% w styczniu. Tymczasem w 2015 r. stopa bezrobocia znajdowała się nawet na poziomie 6,6%.

Załamanie notowań ropy naftowej na światowych giełdach paliw wpłynęło na nasilenie fali zwolnień pracowników w regionach związanych m.in. z produkcją surowca od Alberty po Nową Fundlandię.

zz ropa

Stopa bezrobocia w Albercie wzrosła w lutym do najwyższego poziomu od 1995 r. i wyniosła aż 7,9%.

W Kanadzie ubyło w lutym 2300 miejsc pracy, a tymczasem analitycy spodziewali się, że w gospodarce przybyło w ub. miesiącu 10 000 nowych stanowisk.

W sektorze prywatnym przybyło 15 200 miejsc pracy, ale za to w państwowym ubyło ich w lutym 20 400.

Zatrudnienie w usługach spadło w lutym o 44 500 – podają statystycy.

zz ropa2