Harcerska Przygoda Rodziców

Polacy w Kanadzie marz 16, 2016 at 3:38 pm

Organizacja Przyjaciół Harcerstwa przy ZHP

Harcerska Przygoda Rodziców

Żyjemy we czasach kiedy coraz częściej osobiste relacje, bezpośrednie rozmowy, wspólne zabawy, czy inny rodzaj grupowej aktywności zastępują elektroniczne środki porozumiewania się. Przepływ dokumentów, informacji, wiadomości, a nawet plotek odbywa się dziś za pomocą: poczty e-mailowej, facebooka, twittera, instagramu, snapchata i co najmniej kilku innych form porozumiewania się. Oprócz wielu plusów ta sytuacja utrudnia tworzenie się grup koleżeńskich wspólnie spędzających czas, ma wpływ także na rozluźnienie więzi rodzinnych. Uzależnieni mniej lub więcej rodzice i dzieci zbyt dużo czasu spędzają przed komputerem, ipodem, smartfonem czy ipadem. Jak temu zaradzić zastanawiają się, socjologowie, psychologowie, pedagodzy i naukowcy wielu innych dziedzin.

zz harcerze2  Wykonawcy prac (2014)

Wykonawcy prac

Moim zdaniem najlepszym sposobem na zdrowe formowanie, kształtowanie charakteru i uczenie dobrych nawyków dziecka jest harcerstwo. Harcerstwo to organizacja, w której dziecko może zdobyć umiejętności, o jakich nie mówi się w szkole. Wystarczy jeden obóz, żeby dziecko umiało rozpalić ognisko (nawet wtedy, gdy drewno jest wilgotne), spakować porządnie plecak na wędrówkę, przygotować samodzielnie prosty posiłek, przyszyć guzik. Nauczy się też korzystać z mapy, wstawać bez zająknięcia w środku nocy, nie spóźniać się, działać w grupie. Przeżyje mnóstwo przygód: od spania w namiocie, przez przeprawę przez rzekę, po obóz na rowerach. Harcerstwo to nie tylko las i ogniska. Z biegiem czasu w harcerskich szeregach dzieci rozwijają swoje umiejętności przywódcze, logistyczne, zmysł organizacyjny. Harcerze uczą się zarządzać projektami, koordynować pracę zespołu i przemawiać do ludzi tak, żeby wszyscy słuchali.

By dziecko mogło poznać smak i radość bycia harcerką czy harcerzem, niezbędny jest udział rodziców, którzy muszą go zapisać i dowozić na zbiórki. ZHP Kanada całą swoją działalność bez wyjątku opiera na wolontariuszach: instruktorkach, instruktorach, działaczach harcerskich, członkach Kół Przyjaciół Harcerstwa i członkach wspierających. Mądrzy rodzice udzielają się w pracy na rzecz harcerstwa, dzięki czemu oprócz własnej satysfakcji dają dobry przykład swemu dziecku i pogłębiają wzajemne więzi poprzez przynależność i wspólne przedsięwzięcia w ramach ZHP Kanada. Takim miejscem aktywności rodziców jest Organizacja Przyjaciół Harcerstwa (O.P.H.), która jest integralną częścią Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami Kraju, do której powinni należeć rodzice młodzieży zrzeszonej w ZHPpgK jak i sympatycy Harcerstwa.

Kominek harcerski

Kominek harcerski

Pracą Kół Przyjaciół Harcerstwa na terenie Okręgu Kanada kieruje Okręgowy Kierownik/czka wybierany na Konferencji Kół Przyjaciół Harcerstwa podczas Zjazdu Okręgu i wchodzi on/ona w skład osobowy Zarządu Okręgu. Obecnie funkcję tą sprawuje dz.h. Barbara Stadnik. Organizacja Przyjaciół Harcerstwa dzieli się na Koła Przyjaciół Harcerstwa które współdziałają z jednostkami organizacyjnymi harcerek i harcerzy.

O.P.H. istnieje w celu: propagowania harcerstwa, udzielania pomocy moralnej, fizycznej i finansowej, ma duży wkład w akcjach gromadzenia funduszy na potrzeby jednostek, Ośrodków Harcerskich oraz ogólnie ZHP w Kanadzie. O.P.H. zbiera fundusze dla szczepów poprzez doroczne składki, organizowanie popularnych i udanych zabaw tanecznych. Zebrane fundusze wspierają wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia harcerskie i instruktorskie, pomagają w organizowaniu wycieczek, opłatach obozowych dla potrzebujących,wyjazdach na zloty, zakupie sprzętu obozowego i ulepszeń na terenach obozowych.

O.P.H. stara się nie tylko zapewniać fundusze, lecz również pomoc w organizowaniu różnego rodzaju imprez naszych jednostek. Do tradycji już należy „Święty Mikołaj”, który przychodzi do skrzatów, zuchów, harcerek i harcerzy zawsze w dniu rocznych walnych zebrań poszczególnych K.P.H. Dowożenie harcerek i harcerzy na „kolędowanie” i potem gorący poczęstunek. Jako rodzice staramy się uczestniczyć w rocznicach, obchodach, uroczystościach i zwykłych dniach harcerskiego życia. Chcemy pokazać naszej harcerskiej młodzieży, że mogą liczyć na nasze wsparcie, oraz że ich ideały i cele są również bliskie naszemu sercu.

zz harcerze5  Konferencja OPH

Konferencja OPH

Mając na uwadze prestiż i rozwój całego ruchu harcerskiego O.P.H. stara się w miarę swoich możliwości wychodzić z pomocą do szerszego grona harcerek i harcerzy. Organizujemy pikniki na zakończenie roku harcerskiego, w których uczestniczą harcerki i harcerze z poszczególnych jednostek, pomagamy w zakupie namiotów, dajemy dotacje na stanice „Bucze” i „Karpaty”, a także na potrzeby „Wici”, harcerskiego kwartalnika wydawanego w Kanadzie.

Innym rodzajem działalności O.P.H. jest dbałość o dobrą kondycję infrastruktury na Kaszubach. Od wielu lat uczestniczą oni w pracach budowlanych i remontowych, czy to na wspomnianych już stanicach, czy przy obozowiskach harcerek i harcerzy, przy remoncie ołtarza na „Millenium”, czy choćby przy renowacji pomnika „Szarych Szeregów”. Organizacja Przyjaciół Harcerstwa w trosce o dobry wizerunek ZHP poza granicami Kraju stara się promować ruch harcerski i jego ideały wśród Polonii wspierając wiele szlachetnych inicjatyw i przedsięwzięć. Jest członkiem Kongresu Polonii Kanadyjskiej, uczestniczy aktywnie w jego działalności. Ta aktywność ma jeden podstawowy i zasadniczy cel, by ruch harcerski rósł w siłę i by dzisiejsza młodzież harcerska i instruktorska mogła w przyszłości z dumą nieść sztandar pokoleń Polaków i Polonii.

Henryk Gadomski

Działacz harcerski