Od września godzina matematyki codziennie

Lokalnie Series Top News kwie 4, 2016 at 3:15 pm

zz szkolaRząd prowincji Ontario zadeklarował przeznaczenie 60 mln dolarów na poprawę nauczania matematyki w szkołach podstawowych. Wiąże się z tym również wprowadzenie obligatoryjnej, co najmniej jednej, lekcji matematyki dziennie.

Dziś rano minister szkolnictwa Liz Sandals ogłosiła w Toronto plan nowej strategii dotyczącej nauczania matematyki. Minimum 60 minut dziennie tego przedmiotu obowiązywać będzie wszystkich uczniów klas 1-8 od nowego roku szkolnego.

zz szkola2

Ponadto, nowy plan zakłada zatrudnienie co najmniej trzech nauczycieli matematyki we wszystkich szkołach podstawowych oraz korepetycje szkolne dla uczniów klas 6-9 poza godzinami zajęć.

Ponadto nauczyciele matematyki bedą mogli korzystać ze specjalnych szkoleń dokształcających podczas wybranego dnia wolnego od zajęć (P.A. Day).

Minister Sandals powiedziała, że poziom wiedzy matematycznej w Ontario nie jest najgorszy w porównaniu z innymi prowincjami, ale należy uczynić w tej sprawie więcej.

Przeprowadzone w 2012 roku badania wykazały, że poziom wiedzy matematycznej uczniów w Ontario jest równy średniej krajowej, ale wyniki dorocznych testów EQAO (Education Quality & Accountability Office) dla klas 3 i 6 wypadły odpowiednio o 4% i 7% gorzej w okresie 2009-2013 (pomiędzy badaniami).