Kontrolowana eutanazja została zalegalizowana

Kanada Series Top News kwie 14, 2016 at 12:54 pm

zz smiercRząd federalny Kanady wprowadził od dawna zapowiadaną, kontrowersyjną ustawę o wspomaganej śmierci (doctor-assisted suicide).

Określa ona warunki, według których ciężko lub śmiertelnie chorzy Kanadyjczycy mogą odbierać sobie życie przy pomocy służb medycznych.

Nowe przepisy stanowią, że kontrolowane samobójstwo może popełnić dorosła osoba (18 lub więcej lat), która nieznośnie cierpi i której śmierć jest możliwa do przewidzenia.

“Uprawnieni” do kontrolowanej śmierci muszą być psychicznie kompetentni, muszą posiadać poważne i nieuleczalne choroby lub trwałe niepełnosprawności i muszą znajdować się “w stanie nieodwracalnego spadku zdolności życiowych”.

Lekarze mają prawo odmowy wykonania zabiegu eutanazji, ale muszą wskazać tych, którzy chcą ją wykonać.

Od decyzji tej odcina się opozycja konserwatywna, natomiast środowiska kościelne nieustannie protestują.

Zabijanie osób ciężko chorych – nawet na ich życzenie – było dotąd nielegalne w Kanadzie i karalne. Teraz jest legalne wobec obywateli i stałych rezydentów ale nie dla turystów. Np. Amerykanie nie będą mogli przyjechać do Kanady aby tu dokonać legalnie kontrolowanego samobójstwa.

zz smierc2Nowe prawo ciągle wymaga zatwierdzenia przez Parlament ale jest to kwestia formalna, ponieważ optujący za nią rząd liberalny dysponuje większością głosów.

Obecnie eutanazja dopuszczalna jest w zaledwie kilku państwach na świecie. Pierwszym europejskim państwem, które wprowadziło możliwość eutanazji, była Albania, gdzie zalegalizowano ją 15 lat temu. Tam można przeprowadzić ją bez zgody pacjenta, ale za zgodą trzech członków jego rodziny. W Europie jest ona również dopuszczalna w Luksemburgu, w Niemczech i Holandii. Belgia jako pierwsze państwo na świecie dopuściła eutanazję bez względu na wiek. Szczególna forma dozwolonej eutanazji występuje w Szwajcarii, gdzie można przepisać lek nasenny w śmiertelnej dawce, jednak chory musi go przyjąć samodzielnie.

Eutanazja dopuszczalna też jest w Japonii i amerykańskich stanach Teksas, Oregon, Waszyngton, Montana oraz Nowy Meksyk. W tym roku dopuści ją Kalifornia.