Polacy z Quebecu dopisani do umowy społecznej Polski z Kanadą

Polacy w Kanadzie Top News kwie 14, 2016 at 4:00 pm

zz polacyWśród wielu ostatnich decyzji, polski Sejm wyraził ustawową zgodę na ratyfikację przez prezydenta porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu w ubiegłym roku.

Znacznie wcześniej, 2 kwietnia 2008 roku,  została podpisana dwustronna umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Kanadą. Gwarantuje ona Polonii w Kanadzie oraz Kanadyjczykom zamieszkującym w Polsce m.in. prawo do rent i emerytur, zasiłków pogrzebowych i z tytułu śmierci. Prowincja Quebec posiada jednak swój własny system zabezpieczenia społecznego. Jego podstawą jest Plan Emerytalno-Rentowy Quebecu.

Osoby zamieszkałe i zatrudnione w tej prowincji nie są zatem objęte działaniem Planu Emerytalno-Rentowego Kanady, lecz Planem Emerytalno-Rentowym Quebecu.

Obecnie zawarcie porozumienia między Polską a władzami prowincji Quebec umożliwi Polakom tam zamieszkującym korzystanie z prawa do zabezpieczenia społecznego.

Na podstawie tego porozumienia zaliczane będą np. okresy ubezpieczeniowe, dzięki czemu możliwe będzie nabycie prawa m.in. do świadczeń emerytalno-rentowych.

Ustawa ratyfikacyjna została przekazana do dalszych prac w Senacie.