Zapomniane fotografie indiańskich plemion

Historia Kanady Kanada Series Top News lip 7, 2016 at 12:30 pm
Wielki Brzuch - wódz plemienia Tsuu T’ina

Wielki Brzuch – wódz plemienia Tsuu T’ina

Pierwsi mieszkańcy zachodniej Kanady, prawdziwi osadnicy, to plemiona indiańskie. Około roku 1910 ceniony fotograf z Calgary, Harry Pollard, wybrał się do licznych szczepów Pierwszych Narodów rozrzuconych w prowincji Alberta i uwiecznił członków tych społeczności na niesamowitych zdjęciach.

Na tych bezcennych fotografiach pojawili się więc m.in. członkowie szczepu Tsuu T’ina, którego liczebność zmalała wówczas do zaledwie kilkuset ale z czasem udało się ją odbudować do około 2 tysięcy ludzi. Ich rezerwat styka się dzisiaj z przedmieściami Calgary.

W galerii porterów możemy znaleźć fotografie takich wodzów indiańskich takich plemion jak Siksika, Kainai (ich największy w Kanadzie rezerwat zajmuje dziś powierzchnię 1,414.03 km²) czy Piikani, oryginalnych członków federacji Czarnych Stóp (Blackfoot Confederacy) czyli grupy spokrewnionych wędrujących plemion, tradycyjnie polujących na bizony na wielkich równinach północno-zachodniej Kanady, zanim zostali zmuszeni do zamieszkania w rezerwatach.

zz wodz4Do dziś wielu z nich zamieszkuje rezerwaty po obu stronach granicy amerykańsko-kanadyjskiej i posługuje się językiem siksika z grupy języków algonkińskich.

Niegdyś byli aktywną regionalną potęgą militarną, spychającą słabsze plemiona na tereny mniej atrakcyjne. Zamieszkiwali ogromny obszar od rzeki Saskatchewan w Kanadzie na północy po dopływy rzeki Missouri w Montanie i od południka 105 po pogórze Gór Skalistych. Mieszkali w namiotach ze skór bizonich zwanych tipi. Do 1806 roku skutecznie bronili swych terenów przed białymi traperami (jakkolwiek nigdy nie walczyli z nimi bezpośrednio, tocząc walki głównie z sąsiednimi plemionami). Kiedy w drugiej połowie XIX w. biali wybili wielkie stada bizonów, wielu Indian głodowało i wędrowne dotąd plemię zostało zmuszone do osiedlenia się w rezerwatach.

Dużo więcej zdjęć: TUTAJ.

zz wodz3 zz wodz2