Stypendia dla doktorantów i naukowców z Polski

Kanada Series Top News lip 27, 2016 at 4:00 pm

zz quebecWładze kanadyjskiej prowincji Quebec proponują stypendia najlepszym kandydatom z zagranicy, w tym z Polski, którzy chcieliby podjąć studia doktoranckie lub prowadzić badania na jednej z tutejszych uczelni.

Stypendia mają na celu zachęcenie zagranicznych doktorantów i naukowców do przyjazdu do Kanady, a przez to umiędzynarodowienie środowiska akademickiego. Przyznawane są niezależnie od dziedziny zainteresowań akademickich kandydata.

Stypendia różnią się w zależności od profilu akademickiego kandydata:

1. Doktoranckie – stypendia dla doktorantów wynoszą 25 000 dolarów na rok. Przyznawane są na okres maksymalnie 3 lat, z możliwością przedłużenia o nawet 12 miesięcy (w tym czasie stypendysta otrzymuje 1000 dolarów miesięcznie),

2. Podoktoranckie – wynosi 35 000 dolarów i jest przyznawane na rok, bez możliwości przedłużenia,

3. Krótkoterminowe stypendia badawcze – 3000 dolarów na miesiąc, na okres  4 miesięcy.

Kandydaci muszą biegle władać językiem angielskim.

Dodatkowe szczegółowe wymagania i regulamin są dostępne na stronie: The Québec Research Fund.

Termin aplikacji upływa 1 listopada 2016 roku.

Informacje pochodzą ze strony: www.scholarship-positions.com

 

KONTAKT:

The Québec Research Fund

140, Grande Allée Est, suite 450 

Québec (Québec) G1R 5M8 

tel.: +1 418 643 8560

frq.nt@frq.gouv.qc.ca

www.frqnt.gouv.qc.ca