W Kanadzie jest bohaterem, w Polsce nieznany

Polacy w Kanadzie Top News sier 10, 2016 at 4:30 pm

zz kierzkowskiPo Polsce krąży mobilna wystawa poświęcona pamięci Aleksandra Edwarda Kierzkowskiego, powstańca listopadowego, inżyniera, polityka, pierwszego posła polskiego pochodzenia, pierwszego parlamentu Kanady. Wystawa podróżuje po Polsce w 200. rocznicę urodzin tego wybitnego Polaka.

Wystawa przybliża sylwetkę wywodzącego się z Raczyc (gm.ina Odolanów) polskiego emigranta, który walczył w powstaniu listopadowym przeciwko rosyjskim zaborcom, a po jego upadku musiał uciekać przed prześladowaniami. Najpierw udał się do Paryża, gdzie zdobył wykształcenie inżyniera budownictwa, a następnie wyemigrował do Kanady. Tam pracował m.in. jako inżynier, a w latach 1867-1870 był posłem pierwszego parlamentu Kanady.

zz kierzkowski2Pracował jako inżynier w Departamencie Robót Publicznych w Kanadzie, był twórcą i dyrektorem Towarzystwa Rolniczego Dolnej Kanady, wiceprezesem Instytutu Mechaniki, sędzią pokoju, adiutantem głównym Kwatery 5 Okręgu Wojskowego Kanady Wschodniej oraz podpułkownikiem milicji, który bronił młodej kanadyjskiej demokracji. Co najważniejsze od 1867 roku był posłem w pierwszym Parlamencie Kanady.

Walczył pod sztandarami wielu krajów: Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i Kanady. To piękna historia polskiego emigranta, który budował początki państwa kanadyjskiego. Aleksander Kierzkowski jest przykładem przeniesienia polskich wartości na grunt kanadyjski, takich jak: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Pamięć o Aleksandrze Edwardzie Kierzkowskim jest ciągle żywa w Kanadzie, zwłaszcza w obliczu zbliżających się obchodów 150-lecia Kanady, które przypadają w przyszłym roku. Od ponad 200 lat Kanadyjczycy polskiego pochodzenia wnoszą znaczący wkład w budowę nowej ojczyzny.