Stagnacja gospodarcza pogłębia się

Rynek Top News sier 17, 2016 at 4:30 pm

zz loonie4Gospodarka Kanady, zamiast spodziewanego rozkwitu, za rządów Justina Trudeau charakteryzuje się wyraźną stagnacją. Ma na to wpływ wiele czynników. 

Mimo iż Kanada jest piątym producentem ropy na świecie, niemal połowa wydobycia przypada na złoża niekonwencjonalne. Wydobycie z piasków bitumicznych w Albercie jest droższe nawet niż z amerykańskich łupków, co sprawia, że na spadku cen Kanada traci relatywnie najwięcej.

W tym roku inwestycje w branży wydobycia ropy i gazu mają zamknąć się kwotą 31 mld dolarów, co oznacza, że w porównaniu z rekordowym 2014 r. będą niższe o 62%

zz loonieW ślad za inwestycjami i spadającą rentownością energetyczne koncerny tną zatrudnienie – stopa bezrobocia w żyjącej z wydobycia prowincji Alberta wzrosła do 8,6%, najwyższego poziomu od pierwszej połowy lat 90. Z najnowszych raportów wynika, że stopa zatrudnienia w skali całej gospodarki obniżyła się do najniższego 15 lat poziomu: 60,9%. Prognozy, które mówiły, że w tym roku tempo wzrostu gospodarczego, po słabym zeszłorocznym wyniku na poziomie 1,1%, podniesienie się do 1,7%, są już nieaktualne. Niektórzy eksperci zakładają, że PKB Kanady zwiększy się w tym roku nie więcej niż o 1%.

Premier Trudeau, uznawany przez prasę bulwarową za najprzystojniejszego premiera na świecie, ma już gotową receptę – tak jak obiecał w kampanii wyborczej, zamierza przeznaczyć na wydatki infrastrukturalne 120 mld dol. w ciągu najbliższych 10 lat. W skład pakietu stymulacyjnego wchodzą także obniżki podatków dla klasy średniej i program wsparcia dla rodzin z dziećmi o najniższych dochodach kosztem 5 mld dol. rocznie (czyli równowartość 0,2% PKB).

zz loonie1Część ekonomistów kwestionuje pozytywne efekty programu stymulacyjnego, przynajmniej w tej jego części, która zachęcić ma Kanadyjczyków do zwiększonej konsumpcji. Według specjalistów Laurentian Bank dodatkowe dochody obywateli przeznaczone zostaną przede wszystkim na spłatę zobowiązań wobec banków.

Zadłużenie przeciętnego Kanadyjczyka sięga 168% dochodu do dyspozycji i jest bliskie historycznego maksimum. Rekordowo niskie stopy procentowe połączone z łagodnym wpływem globalnego kryzysu na gospodarkę zwolniły konsumentów z konieczności redukcji długów.

zz loonie 77Również eksport (z wyłączeniem ropy naftowej) był ostatnio (w czerwcu) o 4 % mniejszy niż rok wcześniej. I to mimo że loonie jest słaby, a kondycja gospodarki USA relatywnie dobra to jednak Kanada ma problemy z utrzymaniem konkurencyjności i przegrywa rywalizację o rynek amerykański z tańszą produkcją meksykańską.

Makro-strateg z CIBC, Bipan Rai, prorokuje, że pod koniec roku dolar kanadyjski osłabnie do poziomu $1.35

Klucz tkwi w niskiej innowacyjności i produktywności kanadyjskiej gospodarki. W rankingach odnoszących się do tej sfery ekonomicznej rzeczywistości Kanada plasuje się z reguły pod koniec drugiej dziesiątki na świecie. To skazuje ją na status gospodarki surowcowej, uzależnionej od cen ropy.

zz loonie111

zz loonie2 zz loonie3