Wzrasta niewypłacalność

Rynek Top News wrze 29, 2016 at 4:00 pm

zz credit2Wzrosło zagrożenie niewypłacalnością w Kanadzie. Prognozowana liczba przypadków niewypłacalności w wzrosła o 4 proc., podczas gdy w Stanach Zjednoczonych o 3 proc. Wynika to z najnowszej edycji badania „barometrem praktyk płatniczych Atradius” przeprowadzonego w obu Amerykach, a obejmującego kraje NAFTA i Brazylię.

Przyczyną główną są niskie ceny na rynkach towarów. Natomiast niskie ceny ropy naftowej, spowolnienie wzrostu gospodarczego w USA i powolny wzrost wydajności w Meksyku, a także recesja w Brazylii są głównymi przyczynami zwiększenia prognozowanej liczby bankructw w tych krajach. Trudna sytuacja związana z upadłościami wpływa na sposób, w jaki przedsiębiorstwa zabezpieczają się przed ryzykiem towarzyszącym płatnościom od klientów B2B (business-to-business) – jak określa się relacje występujące pomiędzy przedsiębiorstwami

- Zagrożenie niewypłacalnością na większości rozwiniętych rynków, w tym w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, wzrosło. Niezależnie od przyczyn takiego stanu rzeczy, wyzwania towarzyszące trudnej sytuacji związanej z niewypłacalnościami zmuszają przedsiębiorstwa do stosowania rozsądnych strategii zarządzania należnościami handlowymi, co umożliwia im bezpieczny rozwój - komentuje Andreas Tesch, dyrektor ds. rozwoju rynku w Atradius N.V.

zz creditZ najnowszych badań Atradiusa (jeden z największych międzynarodowych ubezpieczycieli kredytu kupieckiego) wynika, że 92% badanych przedsiębiorstw doświadczyło w ostatnim roku opóźnień w płatnościach od klientów B2B, a średnio niemal połowa całkowitej wartości faktur została zapłacona z opóźnieniem. Z powodu opóźnień w płatnościach od klientów 2 na 5 przedsiębiorstw musiało opóźnić płatności na rzecz własnych dostawców, co spowodowało efekt domina w całym łańcuchu dostaw. Przepływ środków pieniężnych w przedsiębiorstwach został spowolniony, ograniczając ich zdolność do dokonywania inwestycji i rozwoju.

Z powodu trudności finansowych spowodowanych przez opóźnienia w płatnościach od klientów B2B około 30% firm musiało przedsięwziąć konkretne środki w celu poprawienia przepływu środków pieniężnych. Natomiast około 20% biznesów nie było w stanie dotrzymać zobowiązań finansowych wobec dostawców i było zmuszone uzyskać dodatkowe finansowanie lub utraciło przychody.

Aby chronić rentowność swojej działalności, w ciągu najbliższych 12 miesięcy 40% badanych przedsiębiorstw będzie wymagać od swoich klientów B2B zabezpieczonych form płatności oraz częściej sprawdzać zdolność kredytową i historię płatniczą swoich klientów.

- Tendencja wzrostowa dotycząca niewypłacalności, którą obserwuje się obecnie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, sprawia, że środowisko biznesowe w tych krajach staje się bardziej wymagające, co z kolei podkreśla znaczenie należytej staranności i ochrony przed zaległościami płatniczymi - podsumowuje David Huey, dyrektor regionalny NAFTA.