Integer zakończy działalność w Kanadzie?

Polacy w Kanadzie Top News paźd 5, 2016 at 12:30 pm

zz paczkomatZarząd polskiej spółki Integer poinformował, że 4 października 2016 roku wraz ze spółką zależną Emitenta – InPost Canada (z siedzibą w Toronto), otrzymał od BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) informację o skorzystaniu przez bank z prawa wypowiedzenia umów zawartych przed rokiem. Przedmiotem umów było udzielenie InPost Canada kredytów na łączną kwotę 36.7 mln dolarów.

Jako przyczynę wypowiedzenia umów, BGK wskazało podstawy określone w umowach kredytu, w tym niewykonanie obowiązków raportowych w stosunku do kredytodawcy. Ponadto, BGK wskazało, iż Integer.pl nie skorzystał z prawa pociągnięcia pierwszej transzy kredytu w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umów.

zz integerInteger przewiduje, iż skutkiem wypowiedzenia umów będzie konieczność rozwiązania kontraktu eksportowego paczkomatów pomiędzy Integer.pl a InPost Canada, z uwagi na utratę zakładanego źródła jego finansowania po stronie InPost Canada.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą: największa prywatna poczta – InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy – Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

Firma InPost Canada z Grupy Integer.pl podjęła współpracę z firmą kurierską Canpar Courier, kanadyjskim liderem w obszarze transportu i logistyki, także w zakresie dostaw door-to-door. W ramach kooperacji kurierzy Canparu mają umieszczać przesyłki w paczkomatach InPost po nieudanej pierwszej próbie doręczenia do rąk własnych.