Polscy saperzy uczyli się w Kanadzie walki z terroryzmem

Polacy w Kanadzie Top News paźd 10, 2016 at 12:30 pm
I Brygada Saperów

I Brygada Saperów

Ponad dwa tygodnie w Kanadzie spędziła grupa żołnierzy 1. Pułku Saperów biorąc udział w ćwiczeniu pod kryptonimem Ardent Defender organizowanym przez kanadyjską armię. Głównym celem ćwiczenia była walka z atakami terrorystycznymi z użyciem improwizowanych ładunków wybuchowych.

Ardent Defender jest ćwiczeniem prowadzonym cyklicznie przez The Canadian Armed Forces Joint Counter Explosive Threat Task Force, na którym spotykają się partnerzy krajowi i międzynarodowi w celu oceny złożonych zagrożeń występujących na świecie, doskonalenia umiejętności w zakresie Explosive Ordnance Disposal [EOD, którego celem jest rozpoznanie, identyfikacja oraz neutralizacja zagrożeń pochodzących od przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych].

Scenariusz ćwiczenia bazuje na rzeczywistych zagrożeniach oraz światowych trendach w zwalczaniu terroryzmu, obejmując miedzy innymi działania EOD, poszukiwania wysokiego ryzyka, a także współdziałanie z komórkami wywiadu.

Uczestnikami tegorocznego ćwiczenia było ok. 210 żołnierzy Sił Zbrojnych Kanady, państw NATO i krajów partnerskich, w tym dziesięciu brzeskich saperów.

zz saperyz saperzy3