Bez zmiany stopy: 0.5%

Rynek Top News paźd 20, 2016 at 12:50 pm

zz bank3Centralny Bank Kanady nie zdecydował się podnieść bazowej stopy oprocentowania kredytów, która pozostaje bez zmiany – na poziomie 0.5% – od lipca 2015 roku.

Decyzja  jest niejako w cieniu wyborów prezydenckich w USA – dobra pozycja dolara kanadyjskiego  w ostatnich kilkunastu dniach to – zdaniem ekspertów – większa zasługa malejącego ryzyka wygranej Donalda Trumpa, niż jakiejś szczególnej zmiany perspektyw wobec gospodarki.

Niemniej dzisiejszy komunikat ze strony Bank of Canada jest ważny ze względu na nowe prognozy makroekonomiczne. I tak obniżono perspektywy wzrostu gospodarki w tym i przyszłym roku o 0,2 punkta procentowego wobec założeń z lipca (odpowiednio do 1,1 proc. i 2,0 proc.), a także inflacji (o 0,1 p.p. do 1,5 proc. w tym roku, oraz 0,2 p.p. do 1,9 proc. w przyszłym).

Dodano jednak, że gospodarka może się zbilansować już w końcu przyszłego roku – jako szanse podano stymulację fiskalną, akomodacyjną politykę monetarną, a także systematycznie poprawiającą się sytuację w amerykańskiej gospodarce.

zz wykres

Na dziennym wykresie USD/CAD widać, że trend spadkowy zapoczątkowany w zeszłym tygodniu (13.10) ma się dobrze. Zbliżamy się do wsparcia opartego o minima z 29 lipca i 22 września br. przy 1,30.

Reasumując – Bank Kanady sugeruje tym samym, że dyskusja o ewentualnym cięciu stóp procentowych jest zbyteczna. Jednocześnie jest jednak zbyt wcześnie, aby oczekiwać dyskusji na temat zacieśnienia polityki. Wpływ takiej decyzji na notowania dolara kanadyjskiego jest zatem pozytywny. Dodatkowo dostaje wsparcie ze strony drożejącej ropy naftowej, która wybiła się właśnie na nowe tegoroczne szczyty. Tymczasem im lepiej na ropie, tym większe szanse na zbilansowanie gospodarki.

zz wykres2 zz wykres3 zz wykres5