Władysław Lizoń na czele KPK

Polacy w Kanadzie Series Top News paźd 21, 2016 at 6:00 am
Władysław Lizoń

Władysław Lizoń

Podczas Walnego Zjazdu Polonii Kanadyjskiej, który odbył się w Hamilton został wybrany nowy Zarząd Główny KPK na dwuletnią kadencję. Jego prezesem został Władysław Lizoń, były poseł do Parlamentu Kanady z ramienia Partii Konserwatywnej.

Pozostałe kluczowe funkcje objęli:

Ludwik Klimowski – pierwszy wiceprezes ds. kanadyjskich,

Marek Domaradzki – drugi wiceprezes ds. polskich,

Teresa Szramek – sekretarz generalny,

Elżbieta Morgan – skarbnik.

Pozostali członkowie to:

Dyrektorzy regionalni:

East: Marie Christine Palczak

Central: Grażyna Galenzowski

West: Halina Madej

Dyrektorzy:

Teresa Berezowski

Andrzej Dąbrowski

Andrzej Dobrowolski

Grzegorz Dorożyński

Natalia Kusendova

Mike Kustra

Maciej Piekarski

Krystyna Reitmeier

Dominik Roszak

Artur Winogrodzki