Groźba strajku kierowców szkolnych autobusów

Lokalnie Series Top News paźd 25, 2016 at 6:00 am

aaautobusy3

Na początku roku szkolnego wielu uczniów miało problem z dojazdem na lekcje, bo brakowało kierowców autobusów szkolnych. Teraz problem się powtórzy na znacznie większą skalę, bo grozi im  strajk.

Kuratoria oświaty Toronto School District Board oraz Toronto Catholic School Board wystosowały list do rodziców, w którym informują o groźbie strajku kierowców autobusów szkolnych, co spowodowałoby ogromne trudności w dojazdach dzieci na lekcje.

Trwają negocjacje pomiędzy przedsiębiorstwem First Student Inc., odpowiedzialnym za dowożenie dzieci do szkół, a związkiem zawodowym Unifor.

aaautobusy„Przedstawiciele związku zawodowego nadal spotykają się z kierownictwem firmy  i mają nadzieję, że porozumienie może być osiągnięte bez zakłócenia pracy” – stwierdził związek zawodowy – „Prawo wymaga, by o akcji strajkowej informować z wyprzedzeniem 72 godzinnym. Unifor Local 4268 zamiast tego wystosowało ostrzeżenie dziesięć dni wcześniej”.

Kuratoria nie biorą udziału w rozmowach i ich kierownictwo jest poddane tym samym napięciom, co rodzice dzieci.

- Chcemy dać rodzicom tyle czasu, ile to możliwe, by mogli się przygotować na ewentualność strajku kierowców – stwierdził John Yan, rzecznik TCDSB – Wiemy, że znalezienie dodatkowej opieki nad dzieckiem jest trudne. Jeżeli dojdzie do strajku, będzie to poważne zakłócenie pracy szkół i życia rodzin naszych uczniów.

Unifor oświadczył w swoim piśmie, że jeżeli pracodawcy i związkowi zawodowemu nie uda się osiągnąć porozumienia, to akcja strajkowa lub lockout może rozpocząć się 3 listopada.