CETA podpisana

Kanada Series Top News paźd 30, 2016 at 10:08 am

zz ceta 49Przedstawiciele UE i Kanady podpisali dziś w Brukseli kompleksową umowę gospodarczo-handlową CETA. Zniesie ona ok. 99 procent ceł we wzajemnym handlu, większość barier pozataryfowych i zliberalizuje handel usługami.

Podpisy pod dokumentem złożyli premier Kanady Justin Trudeau, szef Rady Europejskiej Donald Tusk, przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oraz premier pełniącej obecnie przewodnictwo w UE Słowacji Robert Fico.

- To dla mnie ogromna przyjemność, że mogę powitać państwa wszystkich w Brukseli. To chyba najbardziej oczekiwany szczyt w niedawnej historii (…) Musieliśmy pokonać wiele przeszkód (…) ale możemy teraz świętować naszą przyjaźń i partnerstwo strategiczne - mówił szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

- Dla mnie Kanada jest najbardziej europejskim krajem poza samą Europą, naszym silnym sojusznikiem, ważnym partnerem i bliskim przyjacielem. Właśnie dlatego jestem dumny, że podpisaliśmy dwa niezmiernie ważne dokumenty, tzn. umowę CETA i umowę o partnerstwie strategicznym - dodał.

Niedzielny szczyt UE-Kanada w Brukseli rozpoczął z opóźnieniem. Premier Kanady Justin Trudeau przybył bowiem do Brukseli 1,5 godziny później niż planowano z powodu kłopotów z samolotem. Rządowy samolot premiera musiał tuż po starcie zawrócić na lotnisko w Ottawie „z powodów technicznych”. Ale szczęśliwie skończyło się tylko na 1,5-godzinnym opóźnieniu.

zz ceta1Szczyt Unia-Kanada początkowo planowany był na miniony czwartek. Spotkanie zostało jednak odwołane, bo umowie CETA sprzeciwiał się belgijski francuskojęzyczny region Walonia. Rząd federalny Belgii potrzebował zgody wszystkich regionów i wspólnot językowych, by podpisać porozumienie. W czwartek po południu belgijski rząd i regiony osiągnęły jednak kompromis, zaakceptowany w piątek przez parlament Walonii.

„Właśnie rozmawiałem z Donaldem Tuskiem – szczyt Kanada – Unia Europejska odbędzie się w niedzielę. To świetna informacja i nie mogę się doczekać, kiedy tam będę” – napisał Trudeau na Twitterze.

W odpowiedzi przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk napisał: „Misja wykonana! Właśnie ustaliłem z premierem Trudeau, żeby szczyt UE – Kanada odbył się w niedzielę”…

Zgodnie z kompromisem Belgia zwróci się do unijnego Trybunału Sprawiedliwości o ocenę legalności przewidzianego w umowie CETA systemu arbitrażu inwestycyjnego (Investment Court System – ICS), który ma rozwiązywać spory na linii państwo-inwestor. Ten arbitraż uznawany jest przez przeciwników CETA za wzmocnienie wpływu wielkich korporacji na prawodawstwo w krajach unijnych. Tego dotyczyły też najważniejsze zastrzeżenia Walonii.

zz ceta47W uzgodnionej deklaracji, dołączonej do CETA, Belgia zastrzegła też sobie prawo do uruchomienia, “w razie nierównowagi rynkowej”, klauzuli ochronnej dotyczącej importu produktów rolnych. W deklaracji zaznaczono też, że CETA nie ma wpływu na unijne przepisy dotyczące autoryzacji i wprowadzania na rynek produktów modyfikowanych genetycznie (GMO).

Umowa CETA (ang. Comprehensive Economic and Trade Agreement) zniesie niemal 99 proc. ceł w handlu między Unią a Kanadą, zlikwiduje większość barier pozataryfowych oraz zliberalizuje handel usługami między UE a Kanadą. Tworzy też m.in. ramy dla ułatwienia wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych.

Na początku przyszłego roku część jej zapisów, dotyczących ceł, zacznie być stosowana tymczasowo. Dopiero po zakończeniu ratyfikacji przez parlamenty krajów UE, w życie wejdzie całość porozumienia, wraz z częścią inwestycyjną.

Nawet biorąc poprawkę na to, że oczywiście CETA nie jest umową, która w 100 proc. nas jako Polskę satysfakcjonuje, to myślę, że jest dobra i dla nas, i dla całej Unii Europejskiej — powiedział szef prezydenckiego biura prasowego Marek Magierowski w sobotę dziennikarzom. „W przypadku CETA, w przypadku umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Kanadą warto podkreślić, że w tej umowie jest mnóstwo zastrzeżeń, obostrzeń, które obalają niektóre mity narosłe wokół tego układu, dotyczących między innymi żywności genetycznie modyfikowanej. Kanada jest jednym z największych eksporterów na świecie tego typu żywności, natomiast Unia Europejska ma swoje przepisy i te przepisy zostały uwzględnione także w tej umowie” — powiedział Magierowski.

„Absolutnie nie należy się obawiać, że teraz z dnia na dzień tego typu żywność zaleje rynki europejskie czy polskie” — wskazał. Zaznaczył jednocześnie, że „zawsze kiedy są podpisywane tego typu umowy handlowe, trudno jest zadowolić wszystkich ich uczestników”. Odnosząc się do obaw polskich producentów żywności związanych z wejściem w życie umowy CETA, Magierowski powiedział, że umowa nie stanowi dla nich zagrożenia, „a wręcz przeciwnie; otwiera się duży rynek kanadyjski”.