Przedstawiciele Polonii spotkali się w Warszawie

Polak w świecie list 5, 2016 at 1:21 pm

zz polskaWypracowanie nowych kierunków współpracy Polonii z instytucjami państwa polskiego – to cel konferencji „Państwo Polskie a Polonia”, która odbywa się w weekend w Warszawie. Jej organizatorami są stowarzyszenie Solidarni 2010 oraz środowiska polonijne z USA i Kanady.

- Konferencja ma służyć zwróceniu uwagi elit państwa polskiego oraz polskiej opinii publicznej na potrzebę wprzęgnięcia Polaków mieszkających poza granicami kraju w życie społeczne, ekonomiczne, a w konsekwencji, polityczne Polski — powiedział Witold Rosowski, koordynator konferencji z ramienia stowarzyszenia Solidarni 2010 i działacz społeczny z Nowego Jorku.

- Polonia to 1/3 narodu polskiego — podkreślił.

Podczas inauguracji konferencji poseł PiS Paweł Lisiecki odczytał list prezesa tej partii Jarosława Kaczyńskiego skierowany do uczestników spotkania.

“Cieszę się, że powstało kolejne forum, na którym jest omawiana problematyka stosunków naszego państwa z pozarządowymi organizacjami polonijnymi” — napisał Kaczyński.

W piśmie zwrócił uwagę, że w ostatnich latach potencjał Polaków mieszkających za granicą „nie był przez rządzących właściwie wykorzystywany”. Tymczasem – jak napisał prezes PiS – Polonia ma ogromne możliwości wspierania polskiej dyplomacji w zmaganiach o „realizację naszego interesu narodowego i polskiej racji stanu”. Na szczęście relacje te, tak jak inne sfery naszego politycznego bytowania, ulegają „dobrej zmianie” — podkreślił w liście.

“Jednakże nie jest to zadanie łatwe i siłą rzeczy musi być ono w wielu dziedzinach czasochłonne.

Mam nadzieję, że skoordynowane działania agend państwa polskiego i organizacji polonijnych przyniosą, i to w miarę szybkim czasie, znaczącą poprawę w postrzeganiu Polaków i Rzeczypospolitej za granicą. Musimy stanowczo walczyć o polskie interesy i odpowiadający prawdzie wizerunek naszej ojczyzny poza jej granicami. W międzynarodowej polityce liczy się tylko ten, kto chce i potrafi zabiegać o swoje. Jeżeli my sami tego nie uczynimy, to nikt za nas tego nie zrobi; więcej, wykorzysta naszą słabość. Dlatego musimy działać jak najszybciej i jak najskuteczniej” — podkreślił w liście szef PiS.

Biskup Wiesław Lechowicz, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej podkreślił, że „wszystkim nam chodzi o to, aby była jedność pomiędzy Polonią a Polakami”.

- Dlatego z radością przyjmujemy wszelkie inicjatywy ze strony rządu, parlamentu, prezydenta, które wskazują na to, że najwyższe władze państwa dobrze rozumieją, iż Polonia nie jest wyłączana, ale stanowi integralną część polskiego narodu — mówił.

Zaznaczył jednocześnie, że Polonia ma nadzieję, iż w ślad za deklaracjami rządu pójdą konkretne inicjatywy „dotyczące naszej współpracy”.

W dwudniowych obradach udział zapowiedziało ok. 20 panelistów z Ameryki Północnej, Australii i Europy. Celem konferencji jest „wypracowanie nowych kierunków współpracy środowisk polonijnych z instytucjami państwa polskiego po wyborach 2015 r.