Fotoradary wracają

Lokalnie Series Top News list 9, 2016 at 6:00 am

aafotoradar

Władze lokalne wkrótce będą mogły ustawić fotoradary w niektórych strefach miast i osiedli.

Premier Ontario, Kathleen Wynne chce, aby w pobliżu szkół, przedszkoli, domów seniora, szpitali, parków i innych szczególnych miejscach mogły stanąć na powrót fotoradary.

Jak wiadomo urządzenia te służą do zautomatyzowanego karania kierowców za przekroczenie prędkości na wyznaczonym terenie. Fotografują one tablice rejestracyjne samochodów, które przekroczyły dozwoloną prędkość. Na początku lat dziewięćdziesiątych fotoradary zostały wprowadzone na szeroką skalę przez rząd Boba Rae, wówczas polityka NDP. Po objęciu władzy w prowincji przez konserwatystę, Mike’a Harrisa, zostały wycofane na skutek wielkiej krytyki ze strony  większości mieszkańców prowincji, którzy uznali je za instrument do drenowania portfeli kierowców przez władze, a nie za skuteczny środek do zwalczania piratów drogowych.

Tym razem premier Wynne chce podejść do sprawy z innej strony.

aafotoradar2- Dzieci będą bezpieczniejsze, gdy podejmiemy tę decyzję – stwierdziła przemawiając do dzieci i rodziców w Elmdale Public School we wtorek rano.

Początkowo wydawało się, że inicjatywa premier Wynne napotka na opór. Największym jej krytykiem był burmistrz Ottawy, Jim Watson, który podtrzymywał stanowisko o tym, że urządzenia te są narzędziem „grabieży pieniędzy” kierowców i mają na celu poprawienie budżetów poszczególnych miast i budżetu prowincji. W końcu jednak zmienił zdanie, gdy zapewniono go, że technologia ta zostanie wykorzystana tylko w strefach szkolnych i tych, na które zgodzą się miejscowi radni.

- W tej sytuacji fotoradary stają się narzędziami, które pomogą zmierzyć się nam z poważnym problemem łamania przepisów drogowych – stwierdził we wtorek, a jego wypowiedź spotkała się z oklaskami ze strony rodziców dzieci.

Technologia automatycznego karania za szybkość ma zniechęcać kierowców lekceważących przepisy i znaki drogowe do ich przestrzegania.

- Chodzi o ratowanie życia i zmianę zachowań kierowców – powiedział szef policji w Ottawie, Charles Bordeleau.

Premier Wynne nie chce sprawić wrażenia, że to rząd prowincyjny znowu sięga po pieniądze kierowców. Dlatego zarzeka się, że wszelkie przychody z tytułu nakładanych kar będą zasilały kasy municypalne, a część z nich będzie przeznaczona na finansowanie programów edukacyjnych mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w prowincji.

aafotoradar4Nowe strefy prędkości

W myśl projektu ustawy to gminy będą wyznaczały limity prędkości. Czy to będzie, 50 km/h, czy 40, a nawet 30 km/h. Gminy też będą decydowały na jakie drogi lub ich odcinki będą monitorowane przez fotoradary.

Watson powiedział, że chciałby zobaczyć ograniczenie prędkości do 40 km/h na wszystkich uliczkach na osiedlach mieszkaniowych w Ottawie.

Jednym z elementów proponowanej ustawy jest to, że władzom lokalnym łatwiej będzie ustalać  warunki funkcjonowania fotoradarów na ich terenie, ponieważ będą mogły uniknąć długiego procesu zatwierdzania ich decyzji przez parlament prowincji.

Z kolei burmistrz Toronto, John Tory, chce by prowincja rozważyła możliwość wykorzystania fotoradarów zamiast policjantów w zakresie zarządzania ruchem ulicznym. Tory szuka sposobów na ograniczenie budżetu miejskiej policji, który obecnie wynosi ponad jeden miliard dolarów rocznie.

Wprowadzenie ustawy popiera też burmistrz Hamilton, Fred Eisenberger, który w urządzeniach foto radarowych widzi skuteczny środek na poprawę bezpieczeństwa na drogach.