Autobus-muzeum “uczy” Kanadyjczyków o ludobójstwie na Ukrainie

Kanada Top News list 11, 2016 at 12:35 pm

zz hlodomor“Wielki Głód. Ukraińskie ludobójstwo” – taki napis widnieje po obu stronach żółto-niebieskiego autobusu, który krąży po Kanadzie. W środku mieści się multimedialne muzeum poświęcone śmierci głodowej wielu milionów mieszkańców Ukrainy. Chętnych do wejścia do autobusu nie brakuje.

Jest to część projektu “Narodowa podróż edukacyjna »Hołodomor«”, stworzonego dzięki współpracy kilku organizacji: Fundacji Kanadyjsko-Ukraińskiej, Kongresu Ukraińców w Kanadzie, Ukraińsko-Kanadyjskiego Centrum Badań i Dokumentów, Centrum Badania Wielkiego Głodu i konsorcjum informacyjnego.

W ten sposób Kanadyjczycy mogą dowiedzieć się, czym był Wielki Głód na Ukrainie, który nawiedził ten kraj w latach 1932-33, dlaczego do niego doszło i jakie były konsekwencje.

Autobus ma 13 metrów długości, trzy przesuwane ściany, 34 miejsca siedzące i 12 telewizorów plazmowych, na których wyświetlane są materiały dotyczące “Hołodomoru” (śmierci przez zagłodzenie), jak po ukraińsku nazywany jest Wielki Głód . Widzowie mogą obejrzeć też wywiady z osobami, które przeżyły klęskę.

Na razie autobus kursuje głównie między szkołami i uczelniami w prowincji Ontario. Na przyszły rok planowana jest trasa dookoła kraju.

Rafał Lemkin, twórca koncepcji i definicji ludobójstwa, w wykładzie “Sowieckie ludobójstwo na Ukrainie”, uznał sztucznie wywołany przez władze sowieckie głód na Ukrainie lat 1932-33 za klasyczny przykład tej zbrodni. Doszło do niej m.in. z powodu przymusowej kolektywizacji rolnictwa, prowadzonej od 1930 roku, i zakaz opuszczania tych części kraju, w których klęska głodowa była największa.

Według różnych szacunków, Wielki Głód spowodował śmierć od co najmniej 3,3 mln do 6-7 milionów ludzi. W latach 1921–1947, wskutek trzech klęsk głodu (w 1921–1923, 1932–1933 i 1946–1947), życie straciło około 10 milionów mieszkańców Ukrainy.

Do tej pory Wielki Głód został uznany za ludobójstwo w 26 krajach, m.in. w Polsce (od 2006 r.), USA, i Kanadzie. Wiele państw nie chce jednak kwalifikować go jako ludobójstwa.