Polacy wciąż dostają w Kanadzie status uchodźcy

Polacy w Kanadzie Top News list 23, 2016 at 4:00 pm

zz imigraW 2015 roku status uchodźcy otrzymało sześcioro Polaków, a od 2001 roku w sumie 574 obywateli Polski. 

Kanada nie zdradza powodów, ale wskazuje na sprawy, o które pytała Polskę: sytuację Romów oraz o to, jak wygląda polski wymiar sprawiedliwości.

Jak podaje dziennik.pl – od 2012 roku urzędnicy IRB (Immigration and Refugee Board of Canada) kontaktowali się z polskimi organami i organizacjami pozarządowymi zapytując i to kilkukrotnie, o sytuację Romów w Polsce, ich dostęp do opieki medycznej i ogólnie traktowanie. Kontaktowano się także z policją, prawnikami i ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, dopytując o procedury zawiadamiania o przestępstwach, i wskazywano na przewlekłość procesu sądowego w Polsce.

Oficjalne dane Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców mówią, że w 2015 roku 18 obywateli Polski starało się o status uchodźcy w Kanadzie. W 2014 było ich 33, a rok wcześniej 34. W ostatniej dekadzie takie wnioski złożyło łącznie 939 osób z Polski. A status uchodźcy uzyskało 144 Polaków.

Mimo iż w Polsce nie ma wojny, działań zbrojnych ani żadnych poważnych zagrożeń, to rząd Kanady jednak wielokrotnie w ostatnich latach uznawał, że polskim obywatelom powinna przysługiwać „ochrona międzynarodowa przed prześladowaniem lub poważną krzywdą we własnym kraju”.

W 2012 roku Kanada przyjęła listę 27 krajów uważanych za bezpieczne. Wśród nich znalazła się Polska, a to oznacza, że polscy obywatele od 4 lat powinni mieć nikłe szanse na status uchodźcy w Kanadzie.

Nie oznacza to jednak, że osoby podające się za uchodźców z krajów bezpiecznych zupełnie straciły prawo do ochrony w Kanadzie. Nadal mogą składać wnioski, ale ich dokumenty będą rozpatrywane w przyspieszonym trybie – 30 do 45 dni od przekazania wniosku do Komisji Imigracji i Statusu Uchodźcy. Dla osób wnioskujących o status uchodźcy z innych krajów termin ten wynosi 60 dni. Co więcej: cudzoziemcy z krajów bezpiecznych nie mają prawa do odwołania od decyzji.

Mimo tej zmiany prawa Polacy wciąż zostają uchodźcami w Kanadzie.