Już nie będzie ojców i matek

Kanada Series Top News grud 4, 2016 at 4:00 pm

zz juz nie 3Wśród najnowszych uchwał ontaryjskiego parlamentu znalazła się Ustawa nr 28 zwana All Families Are Equal, która idzie na rękę parom homoseksualnym, i w związku z tym likwiduje pojęcie „matki” i „ojca” zastępując je terminem „rodzic”. 

Według nowego prawa dziecko może mieć czworo „rodziców”, co może stać się przyczyną nieskończonych batalii prawnych o prawo do opieki nad nim. Za jej przyjęciem głosowało 79 posłów. Pod naciskiem Patricka Browna konserwatyści, którzy chcieli głosować przeciwko, nie przyszli na głosowanie.

Miesiąc wcześniej poseł konserwatywny Mike Harris zaproponował poprawkę, by w dokumentach prowincyjnych pojawiali się zarówno „matka”, „ojciec”, jak i „rodzic”, jednakże jego poprawka została odrzucona.

Parlamentarzystka Kellie Leitch, starająca się o przywództwo Partii Konserwatywnej sugeruje, że nowi imigranci przybywający do Kanady powinni być sprawdzani w celu określenia, czy zgadzają się z wartościami kanadyjskimi.

zz juz nie 2Jakie są te wartości kanadyjskie?

Kanadyjska Karta Praw i Wolności opiera się na zasadach, które uznają wyższość Boga i praworządności. Wartościami kanadyjskimi są zatem: wolność myśli, słowa i wyznania, równość wobec prawa i porządku publicznego.

Nowi imigranci nie powinni mieć żadnych problemów z zaakceptowaniem tych wartości, jednakże Sąd Najwyższy i niektórzy członkowie Parlamentu przedkładają Kanadyjczykom szereg innych wartości, które niekoniecznie są oparte na cytowanych powyżej założeniach.

Oto garść przykładów, które budzą najwięcej kontrowersji.

1. Mężczyzna może używać żeńskiej szatni, prysznica lub sauny bez podania dowodów transpłciowości (Ustawa C-16, w Senacie).

2. 16-latki mogą uprawiać legalnie seks analny (zgodnie z Ustawą C-32, która uchyla odpowiedni paragraf Kodeksu Karnego).

zz juz nie3. Termin matki jest zastępowane terminem “rodzic” (birth parent), a ojciec staje się “rodzicem” (parent). (Ustawa 28 rządu Ontario. Według Institute for Canadian Values, Ustawa 28 zwana All Families Are Equal Act, eliminuje z prawa rodzinnego termin “matka” 17 razy i “ojciec” 23 razy. Tworzy również czworo rodziców, zamiast dwojga.)

4. Legalne jest przerwanie ciąży w każdej chwili przed porodem.

5. Zgodne z prawem (Planned Parenthood) jest sprzedawanie usuniętych części płodu.

6. Legalny jest handel ciałem czyli prostytucja.

zz juz nie 47. Rodzice nie mogą decydować aby ich dzieci opuszczały zajęcia z edukacji seksualnej (orzeczenie sądu Ontario).

8. W ramach tejże edukacji seksualnej uczniowie szkół podstawowych uczą się o masturbacji i innych aktach płciowych, zaś uczniowie uczniów szkół średnich na temat seksu oralnego i analnego.

9. Małżeństwa osób tej samej płci są legalne.

Jeśli Kellie Leitch miałaby przedstawić powyższą “listę wartości kanadyjskich” imigrantom, zachodzi  podejrzenie, że wielu z nich nie przyjdzie do Kanady.

W rzeczywistości istnieją miliony obywateli kanadyjskich, którzy nie akceptują tych wartości.