75 lat Inżynierów Polskich w Kanadzie

Polacy w Kanadzie grud 5, 2016 at 10:47 am

001W tym roku Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie (SIPwK), jedna z najstarszych organizacji w Kongresie Polonii Kanadyjskiej, obchodzi swój jubileusz 75 lecia. Z tej okazji Oddział Toronto SIPwK zorganizował wyjątkowo uroczyste “Wine and Cheese Party”, które odbyło się 25 listopada w Konsulacie RP w Toronto, dzięki uprzejmości Konsula Generalnego RP Pana Grzegorza Morawskiego.

002Na spotkanie zaproszeni zostali członkowie wszystkich oddziałów SIPwK oraz goście reprezentujący organizacje kongresowe i techniczne. Głównym mówcą wieczoru był Maciej (Mark) Zaremba, P.Eng., długoletni zasłużony członek i były przewodniczący SIP Oddziału Toronto oraz prezes ZG SIP w latach 1986-88.

Oficjalne wystąpienia rozpoczęły się po poczęstunku koktajlowym, które poprowadziła Krystyna Sroczyńska przewodnicząca SIPwK Oddział Toronto. Zaprezentowani zostali członkowie zarządu OT: Mariusz Kalisiak – wiceprzewodniczący, Janusz Majerski – sekretarz, Kazimierz Babiarz – skarbnik, Maria Świętorzecka – dyrektor, Janusz Niemczyk – Komisja Rewizyjna.

003Następnie zostali przedstawieni goście honorowi: Magdalena Borowska – Konsul RP i Jan Cytowski – Przewodniczący Rady Polonii Świata oraz władze SIPwK w osobach: Jerzy Bulik – przewodniczący Rady i jednoczesny przewodniczący Oddziału Kitchener, Hieronim Teresiński – prezes ZG SIP, Andrzej Felinczak – przewodniczący Oddziału Hamilton i Sławomir Basiukiewicz – przewodniczący Oddziału Mississauga, a także byli przewodniczący SIP OT obecni na przyjęciu.

005Obecni członkowie Stowarzyszenia, to w większości osoby, które przybyły do Kanady w ostatnim trzydziestoleciu, ale są też starsi, którzy pamiętają najwcześniejsze lata i współpracowali z założycielami Stowarzyszenia. Z dużą radością witano zasłużonego i najstarszego aktywnego członka SIP OT, Tomira Bałuta, który wstąpił do stowarzyszenia w 1953 r., a córka Bożena jest także członkiem Oddziału Toronto.

006Wśród przedstawicieli Kongresu Polonii Kanadyjskiej byli: Juliusz Kirejczyk – prezes KPK OT i były przewodniczący SIPwK OT, Zofia Śliwińska – prezes SPK Koło 20, Irena Kremblewska – Federacja Polek Ogniwo 1, Teresa Szwedo – Związek Narodowy Polski Gmina 1, Łucja Stec – prezes Funduszu Dziedzictwa Polek, Elizabeth Dragunowski Koło Pań „Nadzieja”, Elżbieta Łyszkiewicz – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Michał Kustra – Polska Inicjatywa Studentów w Kanadzie, Anna Alwast – Fundacja A. Mickiewicza i Kazimierz Chrapka – prezes Fundacji W. Reymonta. Obecni byli także reprezentanci mediów polonijnych oraz przedstawiciele świata sztuki i muzyki: Toronto Sinfonietta, Novi Singers, Chór Symfonia.

Konsul Magdalena Borowska przywitała i pozdrowiła zebranych oraz wyraziła słowa uznania, mówiąc, że „tak ważna rocznica świadczy o tym jak istotną rolę odegrało SIPwK w zakresie promocji polskich instytucji i technologii na terytorium Kanady”.

007Hieronim Teresiński prezes ZG SIPwK zreferował szeroką działalność skupiającą się na współczesnych potrzebach i zainteresowaniach członków, jak kontakty zawodowe, poszukiwanie pracy i prezentacja swoich doświadczeń i wiedzy poprzez sympozja, seminaria i konferencje. Na zakończenie wystąpienia odczytał listy gratulacyjne od prof. Andrzeja Nowaka z Uniwersytetu Nebraska i prezesa Rady Polskich Inżynierów Ameryki Północnej oraz od Janusza Romańskiego prezesa „Polonia Technica” USA. Prof. A. Nowak uważa, „że na skutek wieloletniej izolacji geopolitycznej Polski głównym celem łączącym Polskę i Polonię jest sprawa działania na rzecz rozwoju innowacji i przeskoczenia progów technologicznych w Polsce”. J. Romański życzy „aby  plany i zamiary Stowarzyszenia spełniały się dla dobra profesjonalnej społeczności inżynierskiej w Kanadzie oraz dla najlepiej pojętego interesu i rozwoju naszej Ojczyzny Polski”.

008Jan Cytowski, przewodniczący RPŚ zauważył, że aby wyobrazić sobie, co oznacza 75 lat,  najlepiej pomyśleć, że w przyszłym roku Kanada będzie obchodzić swoje 150-te urodziny. Uważa, że tak renomowana organizacja powinna znaleźć się w Radzie Polonii Świata i wnieść swoje doświadczenie do tej światowej organizacji polonijnej.

Przewodniczący oddziałów Mississauga i Hamilton krótko opowiedzieli o działalności na swoim

terenie. Na terenie Oddziału Kitchener odnotowano istotne wydarzenie, jakim było nadanie przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę nominacji profesorskiej nauk technicznych dla jednego z członków Oddziału, prof. Grzegorza Glinki z Uniwersytetu w Waterloo.

Wykład na temat historii Stowarzyszenia wygłosił w języku angielskim Maciej (Mark) Zaremba P.Eng., zwracając szczególną uwagę na to, że osiągnięcia polskich inżynierów były już znane w

Kanadzie przed powstaniem Stowarzyszenia, gdyż wielu zasłużonych Polaków pozostawiło po sobie trwałe ślady, jak: Charles Blaskowitz, Alexander Kierzkowski czy też Kazimierz Gzowski. Naturalna potrzeba zjednoczenia polskich inżynierów nastąpiła w czasie II wojny światowej po przyjeździe do Kanady w 1941 roku członków Stowarzyszenia Techników Polskich z Anglii, którzy mieli wspomóc przemysł wojskowy na potrzeby armii sprzymierzonych. W maju 1941 roku w Ottawie zawiązał się komitet założycielski. Powstały oddziały w Montrealu, Ottawie i Toronto. Po prezentacji historii Stowarzyszenia Maciej Zaremba podzielił się historią swojej kariery zawodowej i organizacyjną, inspirowaną przez swego ojca, Jana, prawnika z wykształcenia, który w Kanadzie wykonywał zawód kreślarza, pracując z innymi polskimi inżynierami, a w stowarzyszeniu organizował słynne comiesięczne herbatki.

Philip_Mus_fortepianWystęp artystyczny Anny Kołosowski, absolwentki wydziału muzycznego UofT, laureatki Alumni Award i wielu innych nagród, która wykonała na flecie wariacje Fryderyka Chopina na motywach Bisseta, zakończył część oficjalną. Na fortepianie akompaniował Maestro Maciej Jaśkiewicz, dyrygent, dyrektor muzyczny i założyciel Toronto Sinfonietta oraz wielu chórów i orkiestr.

Wieczór w gościnnych progach konsulatu RP wypełniły rozmowy towarzyskie, wspomnienia i nowe znajomości przy poczęstunku i lampce wina. Była to sympatyczna okazja do kontaktów ze starymi i nowymi znajomymi. Szczególną atmosferę stworzyły fantazje jazzowe na fortepianie wykonywane przez Philipa Mus, studenta Wydziału Mechanicznego Ryerson University.

W przyjęciu uczestniczyło 100 osób!

Krystyna Sroczyńska i Maria Świętorzecka SIP OT

www.polisheng.ca