Sakramenty na drogę eutanazji

Kanada Top News grud 13, 2016 at 4:00 pm

zzz euthanasia2Dziesięciu biskupów regionu atlantyckiego w Kanadzie podjęło decyzję, że kapłan może udzielić komunii i ostatnich sakramentów osobie, która przygotowuje się do eutanazji. 

Decyzję tę usprawiedliwiają powołując się na papieża Franciszka i jego adhortację „Amoris laetitia”. Ich zdaniem, kapłan może sam zdecydować, czy udzielić sakramentów świętych osobie, która zamierza się dać zabić przez innych. W ten sposób biskupi nadatlantyccy odrzucają stanowisko biskupów z Alberty, którzy jasno zakazali tego typu działań.

W dokumencie noszącym tytuł „Duszpasterska refleksja na temat medycznego asystowania przy umieraniu” (pełny tekst TUTAJ) biskupi podkreślają w 27 wskazaniach, co jasno mówi biskup Claude Champagne, prezydent Atlantic Episcopal Assembly – że od doktryny ważniejsze jest dla nich współczujące towarzyszenie duszpasterskie. 

zz bishop- Naszą troską jest duszpasterskie towarzyszenie. Naszym wzorem jest papież Franciszek - mówi biskup. I dodaje, że w przypadku ludzi cierpiących i szukających eutanazji biskupi sugerują, by im towarzyszyć, próbować ich zrozumieć i podążać z nimi ich drogą.

Jak podkreślają biskupi w kontrowersyjnym dokumencie, “Ojciec Święty przypomina, że ci, którzy towarzyszą innym muszą zdawać sobie sprawę, że sytuacja każdego człowieka przed Bogiem i jego życie łaską są tajemnicą, której nie możemy poznać z zewnątrz. W związku z tym nie możemy wypowiadać się na temat odpowiedzialności i winy innych ludzi. Chcemy zaznaczyć, że duszpasterstwo nie może być zredukowane do norm dotyczących przyjmowania sakramentów lub celebracji pogrzebowych” – podkreślają biskupi i dodają, że trzeba towarzyszyć duszpastersko i modlitewnie rodzinom i osobom, które rozważają eutanazję. To właśnie dzięki temu towarzyszeniu można sprawdzić, czy osoba chcąca się zabić powinna otrzymać sakramenty czy nie. Biskupi zaznaczają także, że nie ma powodów, by nie znaleźć odpowiedniej formy pogrzebu dla ludzi, którzy popełnili eutanazję.

Stanowisko to jest skrajnie odmienne od tego, jakie zajęli w o wiele dłuższym i lepiej udokumentowanym stanowisku biskupi Alberty w “Vademecum for Priests and Parishes” (pełny tekst TUTAJ). Oni odrzucają możliwość udzielania sakramentów na drogę eutanazji.