Najbardziej dyskryminowana grupa w Kanadzie

Kanada Series Top News sty 7, 2017 at 4:00 pm

Zdecydowana większość Kanadyjczyków uważa, że muzułmanie są najbardziej dyskryminowaną grupą w Kanadzie – wynika z nowych badań sondażowni Abacus Data w Ottawie.

zz dyskryminacja3

Taką opinię wyraża obecnie 79% badanych Kanadyjczyków. 67% jest zdania, że to rdzenne społeczności indiańskie są najbardziej dyskryminowani, z kolei tylko 10% mieszkańców Kanady uważa, że to Żydzi są ofiarami „dużej” dyskryminacji.

zz dyskryminacja

Niewielu ankietowanych widzi przejawy dyskryminacji wobec ewangelicznych chrześcijan (29%) lub osób rasy białej (22%).

zz dyskryminacja4

Z kolei wg oficjalnych danych policyjnych z 2015 r. najczęstszymi ofiarami ataków w Kanadzie były osoby wywodzące się ze społeczności żydowskiej, czarnej oraz LGBT.

zz dyskryminacja2