Podatek od nieruchomości 2% w górę

Lokalnie Top News luty 16, 2017 at 5:55 am

aatorontocitycouncil

Decyzję po długich sporach podjęła w głosowaniu Rada Miasta Toronto.

Podwyżka nie jest wysoka, bo wynosi tylko 2 procent, a więc odpowiada stopie inflacji, jaka zastała zanotowana w ubiegłym roku. W praktyce przeciętny właściciel domu w Toronto będzie musiał zapłacić o 96 dolarów więcej w ciągu roku.

Za podwyżką podatku w tej wysokości głosowało 35 radnych, 8 było przeciwnych.

Z kronikarskiego obowiązku warto dodać, że były też inne propozycje. I tak – projekt radnego Gordona Perksa, aby podnieść podatek o 4,26% upadł w głosowaniu stosunkiem głosów 32 przeciw do 10 za. Inna propozycja przedstawiona przez radnego Giorgio Mammolitiego, aby nic nie zmieniać i na rok zamrozić wysokość na dotychczasowym poziomie również nie spotkała się z aprobatą radnych i upadła stosunkiem głosów 40:2.

W komunikacie prasowym wydanym po głosowaniu, burmistrz Toronto, John Tory stwierdził, że „Rada może być dumna”, że podjęła taką właśnie decyzję.

„Została spełniona obietnica, że wzrost podatku od nieruchomości utrzymamy na poziomie lub poniżej poziomu inflacji. Dotrzymaliśmy słowa. Niektórzy mówią, że chcą płacić więcej, większość torontończyków głosowała na kandydatów, którzy mają wolę utrzymać dyscyplinę finansową w odniesieniu do podatku od nieruchomości” – stwierdził burmistrz.

Warto może dodać, że Toronto ma najniższą stawkę podatku od nieruchomości w całym GTA.