Prokurator generalny chce przyspieszenia pracy sądów

Lokalnie Top News luty 22, 2017 at 10:00 am
Yasir Naqvi

Yasir Naqvi

Prokurator Generalny Ontario chce powołania większej ilości sędziów i reformy kodeksu karnego. Jego zdaniem wymiar sprawiedliwości prowincji działa zbyt opieszale.

Yasir Naqvi złożył wniosek po tym, jak Sąd Najwyższy Kanady orzekł, że każdy obywatel Kanady ma prawo do sprawiedliwego procesu sądowego w rozsądnym terminie. I to właśnie określenie – „rozsądny termin” – jest powodem kontrowersji.

aasadZdaniem Naqviego system wymiaru sprawiedliwości sprawia, że cały proces od postawienia zarzutu, do wydania wyroku trwa zbyt długo. Wynosi on przeciętnie 30 miesięcy w przypadku sądu wyższej instancji i 18 miesięcy rozpatrywania sprawy na szczeblu sądu rejonowego.

Prokurator generalny uważa, że sądy zbyt często powołują się na „szczególne okoliczności” procesu, aby przedłużyć rozprawę, odkładać posiedzenia sądu na późniejszy termin, choć w rzeczywistości, takie niezwykłe okoliczności są bardzo rzadkie. Usprawiedliwieniem dla takiego postępowania sędziów jest ogromna ilość spraw, którymi się muszą zajmować.

Naqvi zgadza się, że w „wyjątkowych okolicznościach” sądy powinny podchodzić do wyznaczanych terminów w sposób elastyczny, zależnie od kontekstu. Ale ten sposób traktowania spraw nie może stać się regułą.

- Przedłużające się postępowania sądowe sprawiają prawdziwy ból emocjonalny osób uczestniczących w procesach. Podważają też zaufanie do wymiaru sprawiedliwości – powiedział Naqvi na spotkaniu w Empire Club of Canada.

W piśmie skierowanym do kanadyjskiego ministra sprawiedliwości, Jody Wilson-Raybould, ontaryjski prokurator stwierdził, że główną rolę w reformie wymiaru sprawiedliwości ma do odegrania rząd federalny.

„Musimy zrobić wszystko co możliwe, aby uniknąć przedłużania procesów szczególnie w sprawach karnych, w których rozstrzygnięcia oczekują osoby przebywające w aresztach” – napisał Naqvi – „Przedłużający się pobyt w areszcie, przed wydaniem orzeczenia stwarza prawdziwy ból emocjonalny dla tych osób i podważa zaufanie do wymiaru sprawiedliwości”.

Wszystkiemu winna jest opieszałość władz w reformowaniu sądów i powoływaniu nowych sędziów na wakujące miejsca. Dla przykładu w Sądzie Najwyższym Ontario czeka na wypełnienie aż 11 wakatów. Powinien też zostać zreformowany kodeks karny, który ograniczyłby korzystanie z postępowań prawnych zwanych przygotowawczymi. Naqvi domaga się uproszczenia procedur sądowych.

Jody Wilson-Raybould

Jody Wilson-Raybould

Minister Wilson-Raybould stwierdziła, że ​​otrzymała list Naqvi i odpowie na niego w odpowiednim czasie.

Ze stanowiskiem ontaryjskiego prokuratora nie zgadza się środowisko adwokackie. Wybitny adwokat, Dirk Derstine uważa, że działania prokuratora generalnego Ontario są „bardzo krótkowzroczne”. Uważa bowiem, że skrócenie lub rezygnacja z procesu przygotowawczego, co postuluje prokurator generalny może zaważyć na drastycznemu obniżeniu jakości orzecznictwa. Proces ten ma bowiem na celu podstawowy cel, jaki przyświeca sądom jest dojście do prawdy materialnej, a to ułatwiają rozmowy z oskarżonym w obecności ich obrońców. Ta prawda zostaje często ustalana podczas wstępnych przesłuchań, których uproszczenia lub całkowitej rezygnacji domaga się prokurator Naqvi.

Warto może porównać długość procesów w Kanadzie do tych w Polsce. W porównaniu z sądowymi procedurami obowiązującymi nad Wisłą, sądy kanadyjskie wydają wyroki w tempie superekspresowym. Przeciętne oczekiwanie na wyrok sądu w Polsce trwa bowiem 80 miesięcy, czyli dwa i pół raza dłużej niż najbardziej przewlekłe procesy w Kanadzie.