O. Ryszard Kosian, OMI

Odeszli ostatnio Polacy w Kanadzie Top News marz 15, 2017 at 12:30 pm
o. Ryszard Kosian

o. Ryszard Kosian

Urodzony w 1932 roku w Trawnikach w województwie opolskim, w rodzinie Sykstusa i Gertrudy z domu Polak. W 1947 rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Lublińcu. Nowicjat w Markowicach, studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze stanowiły kolejne etapy na drodze do kapłaństwa – święcenia przyjął z rąk arcybiskupa Antoniego Baraniaka 22 czerwca 1958 roku.

Od 1959 roku o. Kosian studiował homiletykę oraz psychologię pastoralną w Lublińcu. Po satysfakcjonującym przejściu przez rok pastoralny pracował jako wikary w parafii Chrystusa Króla w Gorzowie Wielkopolskim i jako katecheta w Zieleńcu i Ulimie. Lata 1960-1969 to w życiu o. Ryszarda okres misji ludowych, z siedzibami w Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach i Kędzierzynie.

Nowy etap i nowy rodzaj doświadczeń rozpoczął się dla niego w 1969, po przyjeździe do Kanady. Przez dwa lata sprawował obowiązki wikarego w parafii Matki Boskiej Różańcowej w Edmonton, potem u św. Stanisława Kostki w Toronto. W latach 1975-1981 był proboszczem parafii św. Kazimierza w Toronto, a w okresie 1982-1994 – parafii św. Jacka w Ottawie, a od 1994 do 2008 był proboszczem parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w St. Catharines.

Ks. Kosian często dzielił czas między zajęcia duszpasterskie i obowiązki pozaparafialne. M.in. przewodniczył Konferencji Polskich Księży na Wschodnią Kanadę i organizował doroczne pielgrzymki polonijne do Midland (1977-1985). Należał do Rady Nadzorczej Funduszu Wieczystego Polski Chrześcijańskiej w Kanadzie (1977-1985). W roku 1983 watykański Sekretariat Stanu powierzył mu zadanie przygotowania spotkania Polaków z Ojcem Świętym na stadionie CNE w Toronto (pielgrzymka papieska 1984).

Przez 29 lat o. Kosian był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Podczas jubileuszu 50-lecia kapłaństwa

Podczas jubileuszu 50-lecia kapłaństwa

Autor kilku książek i tomów poezji: “Wiersze”, “Spojrzenie na Życie”, “Zamyślenia nad Ewangeliami” (części I i II), “Myśląc o życiu” (części I i II) oraz “For Answers, Ask Your Heart”.

Od 2001 r. współpracował jako publicysta z tygodnikiem “Związkowiec”, gdzie prowadził, własną kolumnę – “Zamyślenia nad Ewangeliami”.

Zmarł 14 marca 2017 roku.