Kathleen Wynne spada na dno

Lokalnie Series Top News marz 24, 2017 at 10:00 am

aawynne

Wydaje się, że Liberałom w Ontario gorzej już być nie może. Popularność premier Kathleen Wynne wśród mieszkańców prowincji sięga dna.

Agencja badania opinii publicznej Angus Reid Institute opublikowała wyniki najnowszej ankiety na temat akceptacji przez wyborców dla polityki premier Ontario. Badanie to wykazało, że Kathleen Wynne cieszy się poparciem zaledwie 12 procent mieszkańców prowincji. Jest to spadek o 4% w stosunku do poprzedniego badania przeprowadzonego przed trzema miesiącami.

Na pytanie „Czy zgadzasz się z polityką prowadzoną przez Kathleen Wynne” aż 81 procent ankietowanych odpowiedziało – „zdecydowanie nie”, 7 procent – „raczej nie”, a tylko 12 procent wyraziło akceptację.

Shashi Kurl, dyrektor wykonawcza Angus Reid Institute

Shashi Kurl, dyrektor wykonawcza Angus Reid Institute

- Rezultat nie jest zaskakujący. Jest wynikiem długiego i stałego spadku poparcia dla polityki Kathleen Wynne od jesieni 2014 roku – mówi Shashi Kurl, dyrektor wykonawcza Angus Reid Institute – W takich sytuacjach prezydenci lub premierzy na ogół składają rezygnację i odchodzą z polityki. Jednak w Kathleen Wynne wydaje się wciąż mieć poparcie swojego klubu poselskiego.

To się też zaczyna zmieniać. Jak wynika z doniesień „dobrze poinformowanego źródła”, na nieoficjalnym spotkaniu jeden z czołowych polityków Partii Liberalnej w Ontario wezwał Kathleen Wynne do rozważenia rezygnacji i umożliwienie wyłonienia nowego lidera, który miałby szansę na zwycięstwo w wyborach planowanych na 7 czerwca 2018 roku. Urzędująca premier odparła jednak, że zamierza pozostać szefem partii i premierem aż do kampanii wyborczej.

Ankieta została zlecona i przeprowadzona przez Angus Reid w dniach od 6 do 13 marca, w ramach regularnego, kwartalnego przeglądu notowań premierów prowincyjnych w całej Kanadzie, a więc już po ogłoszeniu przez premier Ontario decyzji o wprowadzeniu dużych ulg w opłatach za energię elektryczną, których wysoka cena jest głównym powodem społecznego niezadowolenia.

- Być może ontaryjczycy nie „wchłonęli” jeszcze tej informacji, albo mimo lepszych wieści, są już po prostu zmęczeni rządami Wynne, a jej decyzje uznają za cyniczne – mówi Shashi Kurl.

Ankietę przeprowadzono na 804-osobowej reprezentatywnej grupie dorosłych mieszkańców Ontario. W przypadku tego typu badania błąd statystyczny wynosi +/- 3,5 procent.