Program nauczania w szkole średniej

Poradnik marz 28, 2017 at 5:12 pm

zz szkola2Uczenie się jest procesem indywidualnym – każdy uczy się w sobie właściwy sposób. Obecnie istnieją nowe metody pozwalające uczniom szkoły średniej przyswajać wiedzę i zdobywać kredyty wymagane dla ukończenia szkoły.

Program Sukcesu Ucznia w Szkole Średniej (The Student Success Program in High School) oferuje uczniom innowacyjne opcje pomagające przyswajać sobie wiedzę także poza szkołą. Dzięki niemu uczniowie -

• mają większe szanse na powodzenie w nauce,

• są ciągle motywowani do nauki i skupiają się na uczeniu,

• mają więcej możliwości uzyskiwania kredytów.

Uczniowie szkoły średniej Ontario mają więcej możliwości dostosowywania uczenia się do swych indywidualnych wymagań.

Wyższe Kierunki Specjalizacji

Dla uczniów planujących własne drogi kariery, program Specialist High Skills Majors daje możliwość dopasowywania uczenia się do ich własnych umiejętności i zainteresowań. Każdy przedmiot kierunkowy (major) składa się z 8 do 10 kursów i umożliwia uzyskanie części z 30 kredytów wymaganych dla zaliczenia. Pomaga to uczniom przygotować się do pracy w pewnych sektorach gospodarki, takich jak hotelarstwo i turystyka, kultura i sztuka, służba zdrowia, budownictwo, ogrodnictwo i architektura zieleni, informatyka i łączność.

Rozszerzona Kooperatywa

Uczenie się w czasie pracy (On-the-job training) to nie tylko doskonały sposób uczenia się, ale też możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań i zdolności uczniów, rozpoczynania kariery zawodowej. Dzięki Expanded Co-op więcej uczniów ma teraz możliwość dobrego przygotowania się do pracy i jednocześnie zdobywania kredytów wymaganych do dyplomu, w tym 2 kredytów obowiązkowych. Uczniowie mogą sprawdzać – poprzez „jazdę próbną” – swe przygotowanie do kariery zawodowej w drodze do uczelni wyższej, college, nauki zawodu lub bezpośrednio do pracy.

Podwójne Kredyty

Dual Credits umożliwiają uczniom branie udziału w szkoleniach praktycznych i kursach dla absolwentów szkół średnich jeszcze podczas nauki w szkole średniej. Kursy liczą się dla zdobycia zarówno świadectwa ukończenia szkoły średniej, jak i dyplomu wyższego stopnia lub świadectwa odbycia szkolenia. Pozwala to uczniom na próbne „sprawdzenie się” w college – doskonałe dla tych, którzy planują dalszą naukę po szkole średniej i mogą skorzystać z doświadczenia bycia studentem college.

zz szkola1Przejście klas 7-9

Uczniowie, którzy mają trudności z przejściem ze szkoły podstawowej do średniej są przedmiotem bardziej intensywnej uwagi, aby lepiej sobie radzić w nowym otoczeniu i sytuacjach środowiska szkoły średniej.

Zespoły Sukcesu Ucznia

W każdej szkole średniej istnieją teraz specjalne zespoły składające się z dyrektora, nauczycieli i doradcy. Zespoły te otaczają dodatkową opieką i pomagają uczniom, którzy tego potrzebują. Zespoły identyfikują pomagają wymagającymi pomocy uczniom, dają im więcej możliwości i śledzą ich postępy. Zespoły Sukcesu Ucznia (Student Success Teams) współpracują z pozostałymi członkami personelu szkoły oraz środowiskiem zewnętrznym w celu wspomagania uczniom w zdobywaniu kredytów na drodze do ukończenia szkoły.

Nowe kursy

Szkoły prowadzą nowe kursy techniczne i dodają nowe moduły do istniejących kursów technicznych. Ponad 300 000 uczniów skorzystało z ponad 200 nowych kursów technicznych i 500 kursów uaktualnionych, w tym kursów hotelarstwa, służby zdrowia i techniki komputerowej. Uczniowie mogą też brać udział w ponad 50 kursach on-line. Kursy te dają uczniom więcej możliwości studiowania w interesujących ich kierunkach oraz zdobywania kredytów wymaganych do zaliczenia i ukończenia szkoły.

Projekt Lighthouse 

Dla uczniów potrzebujących dodatkowego wsparcia i opieki dostępne są lokalne, innowacyjne programy pozwalające im pozostanie w szkole, a także zachęcające do powrotu tym, którzy ją rzucili. Uczniowie zdobywają kredyty i przerabiają programy związane z uczeniami typu college.