Stopa bez zmian

Nowości Top News maj 24, 2017 at 12:30 pm

zz interestBank Centralny Kanady utrzymał dzisiaj stałą stopę procentową na poziomie 0.5% ale zasygnalizował, że może się ona wkrótce zmienić, gdy – zgodnie z oczekiwaniami – słaba gospodarka Stanów Zjednoczonych zacznie się poprawiać w drugiej połowie roku.

Obecny poziom stopy procentowej utrzymywany jest w Kanadzie bez zmian od połowy 2015 roku, ponieważ gospodarka nie wykazuje żadnych oznak potrzebujących jakiegokolwiek bodźca.

Zdaniem Banku Centralnego inflacja jest chwilowo osłabiona ze względu na niskie ceny żywności, ale to się może wkrótce zmienić. Natomiast gospodarka Stanów Zjednoczonych, która charakteryzowała się na początku roku osłabieniem, prawdopodobnie wzmocni się i “odbije w drugim kwartale” – prognozuje Bank of Canada. Może to być kłopotliwe dla kanadyjskiego eksportu, który będzie wymagał zmiany stopy procentowej. Ogólnie rzecz ujmując, bank centralny podnosi stopę bazową, a tym samym koszt kredytów, kiedy gospodarka gwałtownie się rozwija i zmniejsza ją, gdy chce pobudzić gospodarkę.

Zdaniem analityków Bank of Canada obecnie nie ma jeszcze powodów by bank zmieniał swoje nastawienie w polityce monetarnej i stara się monitorować sytuację by upewnić się, że ścieżka wzrostu kanadyjskiej gospodarki pozostaje trwała.

Następna decyzja banku została zaplanowana za sześć tygodni – na 12 lipca.

Rynki wyczekują też na dzisiejszy protokół z ostatniego posiedzenia Fed, który powinien ujawnić więcej informacji dotyczących planów redukcji sumy bilansowej Fed w drugim półroczu tego roku, a także najprawdopodobniej potwierdzić gotowość członków FOMC do podjęcia decyzji o kolejnej podwyżce stóp procentowych już w czerwcu.