C-16: za sprzeciw wobec „teorii gender” do więzienia

Kanada Series Top News maj 26, 2017 at 12:30 pm

zz Sprzeciw4Liberalny rząd federalny zaproponował radykalny projekt ustawy C-16, przewidujący kary pozbawienia wolności i przymusową reedukację dla przeciwników „teorii gender.” 

Już samo to, że dana osoba sprzeciwi się określaniu innej osoby za pomocą pewnych przymiotników czy zaimków ma być karane, nie mówiąc o sprzeciwie rodziców wobec używania szatni i toalet dla dziewczynek przez chłopców, którzy upierają się, że są dziewczynkami.

Nad projektem ustawy C-16 Senat debatować ma 30 maja. Projekt przewiduje dopisanie do kanadyjskiego Kodeksu Praw Człowieka (Human Rights Code) oraz do kodeksu karnego (Criminal Code w sekcji “hate crime”) stwierdzeń: „wyrażanie seksualne” i „tożsamość płciowa”. Przewiduje on, że „transseksualizm” czy też inne formy „wyrażania seksualnego” – o których nawet na razie nie mówi się, a które dopiero za jakiś czas zostaną określone – byłyby uznane za fundamentalne prawa człowieka. Każdy kto by je krytykował, czy w jakikolwiek sposób im się sprzeciwił, mógłby zostać oskarżony o dyskryminację, nękanie i skazany w najgorszym wypadku na karę pozbawienia wolności.

Profesor  Jordan Peterson

Profesor Jordan Peterson

Profesor psychologii z Uniwersytetu Torontońskiego Jordan Peterson oraz prawnik Jared Brown przestrzegali w komisji senackiej (ich wystąpienia na filmie poniżej), że projekt ustawy stanowi bezprecedensowe zagrożenie dla wolności słowa i kodyfikuje fałszywą ideologię tożsamości płciowej.

Organizacja Campaign Life Coalition wezwała za pośrednictwem Facebooka do postu i modlitwy (TUTAJ), aby senatorowie odrzucili projekt.

Prof. Peterson mówił 17 maja przed komisją senacką, że mamy do czynienia z „niewiarygodnie niebezpiecznym podejściem zmierzającym do usankcjonowania ideologii gender w systemie prawnym”. Uważa on, że „ideologowie” marksistowscy wykorzystują tak zwanych transseksualistów do “przepychania swojej agendy”.

Peterson wyprodukował trzy filmy sprzeciwiające się usankcjonowaniu prawnemu ideologii gender. Władze uczelni dwukrotnie wzywały go do zaprzestania wypowiadania się publicznie w tej sprawie, ponieważ w ich przekonaniu narusza standardy postępowania w uniwersytetach, a nawet „stosowne przepisy”.

zz sprzeciw2Profesor Peterson zapowiedział, że nigdy nie zgodzi się na to, by określać kogoś za pomocą zaimków typu „zir” czy „ze”, używanych przez propagatorów „teorii gender”. Komisja Praw Człowieka w Ontario tymczasem uważa, że odmowa użycia tego typu zaimków może być interpretowana jako „nękanie” danej osoby.

Z kolei Jared Brown, który również wypowiadał się przed komisją jako prawnik praktyk przestrzegał, że zgodnie z zapowiedzią ministerstwa sprawiedliwości, w celu określenia czy dana osoba naruszyła przepisy w kwestii respektowania ideologii gender, będą stosowane wytyczne dotyczące kodeksu praw człowieka z Ontario.

- Jeśli spróbujesz sprzeciwić się tej teorii, możesz być wezwany przed Komisję Praw Człowieka i potencjalnie uznany za winnego popełnienia przestępstwa z nienawiści - przestrzegał. Dodał, że ci, którzy nie skorygują swojego postępowania, będą mogli być pociągnięci do odpowiedzialności przed sądem federalnym.

zz sprzeciw3

Katalog kar dla kontestatorów „teorii gender” obejmuje: grzywny i niepieniężne środki zaradcze, takie jak Prof. Peterson przekonywał komisję, że C-16 to projekt „absurdalny”, który próbuje usankcjonować coś, co nie znajduje żadnego potwierdzenia w naturze. – Czynniki biologiczne odgrywają rolę w określaniu tożsamości płciowej, a twierdzenie, że jest inaczej, to absurd – konstatuje profesor psychologii.