Dolar zaskakuje po danych o inflacji

Nowości Top News sier 18, 2017 at 12:32 pm

Screen Shot 2017-08-18 at 11.17.09Ogłoszono dane o inflacji w Kanadzie. W lipcu inflacja (w ujęciu rok do roku) wzrosła z 1,0% do 1,2%. Z kolei inflacja bazowa utrzymała się na poziomie 0,9%. Obie wartości są zgodne z wcześniejszymi prognozami.

Raport ten nieoczekiwanie umocnił dolara kanadyjskiego. Przyspieszenie inflacji okazało się pozytywnym czynnikiem ze względu na rozpoczęty w ubiegłym miesiącu cykl podwyżek stóp procentowych. Ponieważ mieliśmy na razie do czynienia tylko z jedną podwyżką, należy raczej stwierdzić, że jest to zapowiedź cyklu.

Choć opublikowane dane okazały się nieco gorsze od oczekiwań to dolar kanadyjski zareagował na nie umocnieniem. Na ten moment wzrost inflacji raczej nie będzie stanowił argumentu za przyspieszeniem kolejnej podwyżki stóp procentowych, zwłaszcza w obliczu utrzymującej się na niskich poziomach inflacji bazowej.

W reakcji na dzisiejszą publikację kurs USD/CAD zniżkował o ponad 40 pipsów, do najniższych poziomów w trakcie dzisiejszej sesji.

Screen Shot 2017-08-18 at 11.16.20Mamy do czynienia z pierwszym wzrostem inflacji od stycznia bieżącego roku, co może oznaczać, że spadek inflacji wywołany był czynnikami tymczasowymi i w kolejnych miesiącach skieruje się w stronę celu inflacyjnego, a cel inflacyjny Bank of Canada to 2%. Choć same odczyty okazały się nieco gorsze od prognoz, to odbicie od dolnej granicy celu inflacyjnego zostało uznane za pozytywny sygnał w kontekście kolejnych podwyżek stóp procentowych w USA.

Ogólny poziom cen konsumentów w Kanadzie nie zmienił się w lipcu w stosunku do czerwca, choć zakładano nieznaczny wzrost – o 0,1%. W ujęciu bazowym (po wyłączeniu cen energii i żywności) odnotowano spadek cen o 0,1%.

Gorsza od oczekiwań dynamika miesięczna nie wpłynęła negatywnie na dynamikę roczną.

Więcej – TUTAJ. i TUTAJ