TransUnion: Poziom zadłużeń hipotecznych wzrósł o 5%

Rynek Top News sier 24, 2017 at 12:30 pm

zz trans1Agencja monitorująca zadłużenie, TransUnion Canada wyliczyła, że średnia kwota należna na kredytach hipotecznych wzrosła w Kanadzie w drugim kwartale br. o prawie 5 procent. Mimo zmian dokonanych w przepisach w Ontario, które zredukowały obrót nieruchomościami.

Agencja ta twierdzi, że w drugim kwartale bieżącego roku średnie saldo kredytu hipotecznego wyniosło $198,781, tj. o  4,8% więcej w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

TransUnion uważa, że zwiększające się saldo wynika z rosnących cen domów.

Średnie saldo nowych kredytów hipotecznych w I kwartale 2017 roku było z kolei aż 8% wyższe niż w odpowiednim okresie ubiegłego roku i wynosiło $280,093.

zz trans2Odkąd Ontario wprowadziło wiele sposobów w celu zwiększenia przystępności cenowej nieruchomości, ilość transakcji wykazywana przez Toronto Real Estate Board spada – i w maju, i w czerwcu, i w lipcu.

Biorąc pod uwagę wielkość rynku torontońskiego, spowolnienie takie miało poważny wpływ na uśrednienie kanadyjskich wyników sprzedaży oraz wysokość cen.

Dyrektor TransUnion, Matt Fabian powiedział, że mimo rosnącego poziomu sald pożyczek hipotecznych, konsumenci są w stanie zarządzać swoimi zobowiązaniami płatniczymi.

W drugim kwartale br. stopy procentowe kredytów hipotecznych spadły o 0,6%, podczas gdy stopy niewypłacalności długu konsumenckiego niebędącego hipoteką spadły nieznacznie do poziomu 2,7%.

Screen Shot 2017-08-22 at 16.30.38

Więcej – TUTAJ.