Polski znaczek z kanadyjskim akcentem

Polacy w Kanadzie Top News sier 30, 2017 at 4:00 pm

zz kierzkowskiPrzypadający w tym roku jubileusz 150-lecia Kanady jest okazją do przypomnienia wybitnych Polaków, którzy wnieśli swój wkład w budowę tego państwa. Jedną z takich postaci był deputowany Aleksander Edward Kierzkowski.

Na jubileusz Kanady Poczta Polska wydała krótką serię znaczków z podobizną Aleksandra Edwarda Kierzkowskiego. Widnieją na nich lata urodzenia i zgonu słynnego emigranta, a także flagi obu państw. To z pewnością cenna pamiątka, nie tylko dla filatelistów, ale i dla regionalistów oraz pasjonatów lokalnej historii.

Jedna z kartek z naklejonym znaczkiem z podobizną Kierzkowskiego trafiła między innymi do Urzędu Miasta i Gminy w Odolanowie (Kierzkowski wywodził  się z Raczyc w gminie Odolanów). Została zaadresowana do burmistrza Mariana Janickiego. Jej nadawcą jest Jerzy Barycki – prezydent Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskich Biznesmenów i Profesjonalistów w ontaryjskim Windsor.

- Szanowny Panie Burmistrzu załączam kartkę ze znaczkiem A.E. Kierzkowskiego, wybitnego Kanadyjczyka, ochrzczonego w Odolanowie. Jest to ukłon w stronę Waszego miasta na 150-lecie Kanady - napisał Jerzy Barycki.

Kierzkowski urodził się w Wielkim Księstwie Poznańskim i wstąpił do Wojska Polskiego w czasie powstania listopadowego. Po jego klęsce wyemigrował do Francji, gdzie uzyskał w Paryżu w 1838 roku dyplom inżyniera.  W 1841 roku wyemigrował, a do Kanady dotarł w 1842 roku. Był członkiem władz Agricultural Society of Lower Canada w 1852 roku. Później został jeszcze sędzią pokoju i majorem milicji w 1855 roku, a wreszcie podpułkownikiem.

Był wybrany do Rady Ustawodawczej z Montarville i do Zgromadzenia Ustawodawczego z Verchères. W 1867 roku został wybrany do Izby Gmin Kanady z okręgu Saint-Hyacinthe-Bagot.