Uczniowie muszą być zaszczepieni

Lokalnie Series Top News wrze 5, 2017 at 6:00 am

aaszczepienia

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego, władze szkolne informują rodziców, że dzieci, które nie przeszły wszystkich szczepień mogą zostać zawieszone w prawach ucznia.

Listy ostrzegające przed możliwym zawieszeniem ucznia, gdy okaże się, że uczeń nie ma wymaganych wszystkich szczepień zostaną wysłane w październiku.

Zgodnie z ustawą o szczepieniach dzieci, uczniowie w Ontario muszą być zaszczepieni przeciwko odrze (measles), śwince (mumps), różyczce (rubella), błonicy (diphtheria), tężcowi (tetanus), polio (polio), zapaleniu opon mózgowych (meningitis), kokluszowi (whooping cough) i ospie wietrznej (chickenpox).

W ubiegłym roku szkolnym w związku z niewykonanymi szczepieniami dzieci w regionie Peel zawieszono 3478 uczniów. W sumie obowiązkowi szczepień poddanych było ponad 250 tysięcy uczniów.

Dr Monica Hau, oficer medyczny Peel Public Health powiedziała, że region monitoruje historię szczepień dzieci w wieku od 4 do 17 lat.

W ciągu roku szkolnego do rodziców wysyłane są powiadomienia przypominające jakim szczepieniom w danym okrasie dziecko powinno być poddane. Większość z nich wysyłana jest w listopadzie i grudniu.

Jeżeli rodzice nie zgłoszą się na szczepienie, wtedy otrzymują upomnienie, a na końcu trzeci list z upomnieniem.

- Jeżeli rodzice nie zareagują i nie zaszczepią dziecka w terminie, wówczas nakaz zawieszenia ucznia zostanie wydany i dziecko nie będzie miało prawa uczęszczać do szkoły – mówi dr Hau.