CETA: Warunki eksportu do Kanady

Polacy w Kanadzie Top News wrze 7, 2017 at 4:00 pm

zz cetaW związku z przewidywanym na 21 września rozpoczęciem tymczasowego stosowania Kompleksowej Umowy Gospodarczo-Handlowej UE – Kanada (CETA) polscy przedsiębiorcy planujący eksport produktów pochodzenia zwierzęcego do Kanady powinni zapoznać się z warunkami weterynaryjnymi, które należy spełnić w eksporcie tego rodzaju produktów – poinformowało Ministerstwo Rozwoju, podając przydatne linki.

Szczegółowe wymagania importowe określone przez Kanadę można znaleźć na stronach Głównego Inspektoratu Weterynarii (GIW).  Na stronach GIW znajduje się również wykaz świadectw zdrowia obowiązujących w eksporcie produktów pochodzenia zwierzęcego do Kanady.

Jak podaje MR, przedsiębiorcy zamierzający eksportować do Kanady produkty roślinne powinni postępować zgodnie z ogólnymi zasadami eksportu produktów roślinnych zamieszczonymi na stronie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), a także zapoznać się z informacjami nt. przepisów fitosanitarnych Kanady publikowanymi przez PIORiN.

Informacje na temat warunków fitosanitarnych i weterynaryjnych obowiązujących przy imporcie produktów roślinnych i zwierzęcych do Kanady można znaleźć również na stronie Kanadyjskiej Agencji Inspekcji Żywności – Canadian Food Inspection Agency (CFIA).

Dodatkowych informacji w zakresie eksportu produktów pochodzenia zwierzęcego udziela Główny Inspektorat Weterynarii, natomiast w zakresie produktów pochodzenia roślinnego – Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.