Zamieszki uliczne w Peterborough

Lokalnie Top News paźd 2, 2017 at 6:00 am

aastarcia4

Około 300 osób wyszło na ulice Peterborough, aby zaprotestować przeciwko garstce uczestników antyimigracyjnej demonstracji.

Inicjatorem sprzeciwu przeciwko obecnej liberalnej polityce imigracyjnej Kanady była grupa osób zrzeszonych w organizacji pod nazwą Canadian Nationalist Front. Demonstracja najpierw była legalna i została wcześniej zgłoszona do władz miasta. Burmistrz Peterborough, Daryl Bennett, tłumaczył na początku tygodnia w mediach, że nie mógł zabronić jej organizacji, gdyż ewentualny zakaz byłby pogwałceniem kardynalnego prawa do pokojowego wyrażania swoich przekonań.

Daryl Bennett

Daryl Bennett

Przeciwko decyzji burmistrza zaprotestowała jedna z radnych, która stwierdziła, że nie powinien wydawać zgody na organizację demonstracji, ponieważ przewodniczący Canadian National Front, Kevin Goudreau, jest znanym neonazistą.

- Naziści i neonaziści pochodzą z miejsca, gdzie panuje przemoc, a nie z miejsca, gdzie panuje pokój. Dlatego ich wiec nie może być pokojowy – stwierdziła radna Diane Therrien w rozmowie z reporterem CBC News.

Na swojej stronie internetowej CNF przedstawia się jako patriotyczna organizacja, która „chciałaby powrotu dawnej polityki imigracyjnej, która faworyzowała imigrantów z korzeniami europejskimi.

„Czy jesteś chory, że czujesz się jak obywatel drugiej kategorii w swoim kraju, tylko z powodu swojej białej skóry?” – głosi ulotka wydana przez Canadian National Front.

W końcu, zaledwie dzień przed planowaną demonstracją władze poinformowały w mediach, że cofnęły zezwolenie na organizację demonstracji.

- Wnioskodawca nie był w stanie spełnić wymagań stawianych przez miasto – powiedział naczelny oficer Allan Seabrooke wytykając organizatorom, że nie wypełnili niezbędnych dokumentów w terminie.

aastarcia3W rezultacie na ulicach Peterborough niezbyt liczni uczestnicy legalnej, a później nielegalnej demonstracji zostali zaatakowani przez sporą grupę przeciwników, którzy żadnego zgłoszenia o demonstrowaniu władzom miasta nie przedstawiły. Napięcie osiągnęło swój szczyt, kiedy w obronie pokojowo zachowujących się „neonazistów” stanęli funkcjonariusze policji. Rozgniewany tłum zaatakował policyjny radiowóz krzycząc: „Sprzeciw przeciwko faszyzmowi nie jest nielegalny!”

Wielu ludzi zostało aresztowanych. Policja nie potwierdziła informacji, że postawiono im zarzuty.

- Przeglądamy zapisy z kamer monitoringu, aby zidentyfikować uczestników wydarzeń – powiedział szef policji w Peterborough, Murray Rodd – Pozostałe informacje zostaną podane w komunikacie prasowym, jaki zostanie wydany w stosownym czasie.