CETA nie zaszkodzi polskim rolnikom ani konsumentom

Polacy w Kanadzie Top News paźd 3, 2017 at 12:40 pm

zz cetaKompleksowa umowa gospodarczo-handlowa CETA to najbardziej ambitne porozumienie w historii handlu pomiędzy UE a Kanadą. Mimo emocji i kontrowersji, nie ma obaw, że umowa zaszkodzi polskim producentom rolnym. Nie grozi nam też zalanie żywnością z GMO – przekonują przedstawiciele polskiej spółdzielczości mleczarskiej.

Celem CETA jest usunięcie barier w takich obszarach jak handel towarami i usługami, współpraca regulacyjna, własność intelektualna, zamówienia publiczne oraz mechanizm rozwiązywania sporów inwestycyjnych. W momencie wejścia porozumienia w życie, Kanada zniosła 92% linii taryfowych na produkty rolne i rolno-spożywcze, przy czym odsetek ten wzrośnie do 93%, gdy umowa zostanie w pełni wdrożona po okresie siedmiu lat stopniowego znoszenia.

CETA budzi jednak wiele emocji i kontrowersji, zarówno w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej. Jej przeciwnicy przestrzegają przed negatywnymi skutkami, zwłaszcza w obszarze rolnictwa. Istnieje silna obawa, iż Kanada może zalać Europę produktami mleczarskimi, w których Polska się przecież specjalizuje. W rzeczywistości interesy rolników są zabezpieczone przez zastosowanie kontyngentów taryfowych (ograniczeń ilościowych) i okresów przejściowych w postępie liberalizacji.

zz ceta2Kolejna kwestia podnoszona przez przeciwników CETA dotyczy żywności genetycznie modyfikowanej GMO. Według nich te artykuły spożywcze bez żadnych oznaczeń i ograniczeń zaleją półki sklepowe, również w Polsce. Warto jednak pamiętać, że kanadyjskich eksporterów obowiązują unijne przepisy dotyczące GMO. Produkty niespełniające tych wymogów nie będą mogły być importowane do Unii. Uproszczone zostaną za to procedury dostępu do rynku kanadyjskiego.

Kanada jest bardzo ważnym partnerem gospodarczym dla Polski, ze względu na ciągły wzrost polskiego eksportu.

Dane kanadyjskiego Ministerstwa Przemysłu są jednoznaczne. Wielkość wymiany handlowej systematycznie rośnie, co potwierdza dodatkowo z raport Centrum Stosunków Międzynarodowych. Prawie 75% produkcji żywności kierowane jest na rynek wewnętrzny, a w ostatnich latach import żywności zwiększył się o 17%.

Ponadto w 2015 r. obroty handlowe Polski z Kanadą wyniosły 1,49 mld euro, z czego eksport osiągnął poziom ok. 1,1 mld euro.

W eksporcie do Kanady artykuły rolne i spożywcze zajmują trzecią pozycję – 6,5%. Import towarów rolno-spożywczych również plasuje się na trzecim miejscu – 12%.

W Polsce okazją do dyskusji na temat porozumienia CETA będzie spotkanie z ambasadorem Kanady w Polsce – Stephenem de Boerem, który wygłosi prelekcję na XV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, jakie odbędzie się 18–20 października w Serocku. Udział w imprezie potwierdzili także Phil Hogan – unijny Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Jerzy Plewa – Dyrektor Generalny w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (Komisja Europejska).