“Liberalny rząd ukrywa prawdziwą sytuację finansową”

Lokalnie Top News paźd 18, 2017 at 10:00 am
Premier Ontario, Kathleen Wynne

Premier Ontario, Kathleen Wynne

Liberalny rząd Ontario ukrywa prawdziwą sytuację finansową prowincji – twierdzi prowincyjny kontroler, Bonnie Lysyk.

Auditor General of Ontario jest odpowiednikiem polskiej Najwyższej Izby Kontroli. Bonnie Lysyk, która pełni tę funkcję opublikowała raport na temat obniżki cen energii elektrycznej, jaką chce przeprowadzić rząd Ontario pod naciskiem publicznej krytyki.

Z raportu wynika, że rząd celowo ukrywa prawdziwą sytuację finansową prowincji prowadząc coś, co w żargonie ekonomicznym określa się jako „kreatywną księgowość”. Lysyk oszacowała, że całkowity koszt obniżki cen energii w obecnej sytuacji wyniesie 39,4 miliardy dolarów w przeciągu najbliższych 30 lat, ale w rachunkach, jakie rząd przedstawia jest tylko dług netto, co nie odzwierciedla prawdziwego deficytu budżetowego, jaki trapi i będzie trapił gospodarkę prowincji.

„Jasne jest, że rząd chce stworzyć projekt księgowo-finansowy, aby poradzić sobie z kosztami redukcji energii elektrycznej, aby uniknąć niekorzystnego wrażenia, że ma to negatywny wpływu na budżet – napisała Lysyk w raporcie.

Auritor General Bonnie Lysyk

Auritor General Bonnie Lysyk

Liberałowie przedstawili na wiosnę, rok przed wyborami prowincyjnymi, projekt zrównoważonego budżetu i obiecali utrzymać ten stan równowagi przez następne lata.

„Wysłane e-maile zawierały instrukcję dla rządowych urzędników, że redukcja ta nie powinna mieć wpływu na plan fiskalny ze względu na sytuację polityczną” – napisała Lysyk.

Innymi słowy polecono urzędnikom, by wymyślili coś, co ukryłoby faktyczny koszt redukcji rachunków za energię na stan budżetu, by nie zakłócać przekazu o jego zbilansowaniu na lata 2017-2018 i kilka następnych lat.

No i urzędnicy wymyślili – cały prowincyjny dług 21 miliardów dolarów plus 17 miliardów odsetek – ukryli przerzucając go na konto państwowej spółki Ontario Power Generation, która na ten cel zaciągnęła w bankach odpowiednie kredyty. Tak więc na papierze budżet prowincji był zbalansowany, choć to prowincja, która jest właścicielem OPG faktycznie zaciągnęła kredyt na finansowanie całej operacji.

Proste? Proste. To nie mamusia zaciąga dług, a po cichu, za jej namową i poręczeniem zadłuża się synek. A i tak później chcąc nie chcąc dług będzie spłacała cała rodzina.

Rząd idzie w zaparte i nie zgadza się z konkluzjami Audytora Generalnego twierdząc, że taka struktura finansowania nie miała na celu uniknięcia deficytu, lecz bardziej efektywne finansowanie obniżki rachunków.

Niezależnie od tłumaczeń rządu i ministrów: finansów Charlesa Sousy i energetyki Glenna Thibeault, Bonnie Lysyk nazwała tę praktykę „nie do zaakceptowania”, a sam projekt budżetu „dokumentem niewiarygodnym, bez znaczenia”.

Plan obniżenia rachunków za energię elektryczną powstał w chwili, gdy na Kathleen Wynne osobiście i na całą partię ontaryjskich Liberałów spadła fala niezwykle ostrej krytyki za podwojenie w ostatnim dziesięcioleciu cen energii elektrycznej. Podstawową przyczyną ich wzrostu było doktrynerskie trzymanie się programu rozwoju niezwykle kosztownej i równie mało efektywnej „zielonej energii” – budowy farm wiatrowych i baterii słonecznych na które wyrzucono miliardy dolarów. Stan społecznego gniewu zagrażał pozycji Liberałów i samej Kathleen Wynne przed przyszłorocznymi wyborami. Stąd obniżka rachunków na kredyt i kolejne kłamstwa Liberałów.