Policja pod specjalnym nadzorem

Lokalnie Top News list 3, 2017 at 10:00 am

aapolicja2

Ontario dokonuje wielkich zmian w przepisach dotyczących funkcjonowania policji, w tym wzmocnienia nadzoru nad systemem i umożliwienia zawieszania funkcjonariuszy bez wynagrodzenia.

Wprowadzone w tym tygodniu przepisy są pierwszą aktualizacją ustawy o służbie policji od ponad 25 lat.

Wiele nowych przepisów wprowadzono w wyniku raportu sędziego Michaela Tullocha dotyczącego nadzoru policyjnego sporządzonego na początku tego roku. Wśród nich jest przepis, że Special Investigations Unit, specjalna cywilna jednostka dochodzeniowa dedykowana do spraw, w którym przy udziale policjantów doszło do uszkodzenia ciała lub aktów molestowania lub przemocy seksualnej, będzie musiała informować opinię publiczną o wszystkich swoich dochodzeniach i publikować tożsamość imiona oskarżonych policjantów.

Powołany też będzie Generalny Inspektor, który będzie miał obowiązek nadzorowania służb policyjnych z uprawnieniami do ich badania i audytu, a rzecznik praw obywatelskich Ontario będzie mógł badać skargi na organy nadzorujące policję.

Nowe ustawodawstwo proponuje, by szefowie policji w pewnych okolicznościach mogli zawieszać funkcjonariuszy w pracy bez wypłaty wynagrodzenia

Minister Marie-France Lalonde

Minister Marie-France Lalonde

Minister ds. Bezpieczeństwa i Usług Socjalnych (Community Safety and Correctional Services Minister), Marie-France Lalonde mówi, że od czasu ostatniej aktualizacji przepisów w 1990 roku bardzo się zmieniły porządki społeczne jak i samo społeczeństwo.

- Proponowane przez nas modyfikacje stanowią największą zmianę w polityce bezpieczeństwa w Ontario od ponad 25 lat, a także przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa i wzrostu wpływu społeczeństwa na funkcjonowanie policji – powiedziała Lalonde.

Trzy policyjne agencje nadzoru, które już istnieją w Ontario: Special Investigations Unit (SIU), Office of the Independent Police Review Director (OIPRD) i Ontario Civilian Police Commission (OCPC) otrzymały rozszerzone i silniejsze mandaty swych działań.

OIPRD zostanie przemianowana na Agencję ds. Rozpatrywania Skarg w Ontario (Ontario Policing Complaints Agency) i będzie rozpatrywała wszystkie skargi publiczne przeciwko funkcjonariuszom policji. OCPC zaś zostanie przemianowany na Trybunał Dyscyplinarny Policji Ontario (Ontario Policing Discipline Tribunal) i ma się zajmować wyłącznie orzekaniem w policyjnych sprawach dyscyplinarnych.

Z kolei zakres działalności SIU ma być znacznie rozszerzony. Dotychczas jednostka ta badała tylko wypadki śmierci, ciężkich ran lub aktów agresji seksualnej z udziałem policjantów. Po zmianie przepisów będzie również badała sprawy innych nadużyć władzy ze strony funkcjonariuszy.

Ontario jest obecnie jedyną prowincją, w której szefowie nie mogą wstrzymać wypłaty pensji dla zawieszonych funkcjonariuszy, którzy każdego roku otrzymują bez pracy miliony dolarów. W tej chwili zawieszeni policjanci muszą być opłacani nawet wtedy, gdy zostaną skazani za przestępstwo. Wyjątek stanowią sytuacje ciężkich przestępstw, w których zasądzona została kara więzienia.

Nowe przepisy pozwalają na zawieszenie policjanta w pracy bez wypłaty wynagrodzenia, gdy zostanie on oskarżony o poważne przestępstwo federalne lub gdy popełni je nie w trakcie pełnienia obowiązków. Dają też możliwość oficerom policji odwołania się od takiej decyzji do sądu dyscyplinarnego, który podejmować będzie ostateczną decyzję.

Ustawa reguluje też obowiązki gmin, które powinny dbać o bezpieczeństwo obywateli na równi z rządem prowincji. Lokalne władze będą zobowiązane do wdrożenia wspólnotowych planów bezpieczeństwa nie tylko w rozumieniu walki ze światem kryminalnym, ale w rozszerzonym zakresie – na przykład wdrożenia takich programów jak leczenie uzależnień, poprawę stanu zdrowia psychicznego, które miałyby na celu zapobieganie problemom, których skutkiem byłoby zaangażowanie policji.

Nowy akt prawny po raz pierwszy precyzyjnie określa obowiązki policji jako te, które może wykonywać jedynie funkcjonariusz. To będzie dokładniej uszczegółowione w przepisach wykonawczych. Minister omawiając te zmiany powiedziała, że na przykład zaprzysiężeni oficerowie policji wcale nie muszą być najlepszymi specjalistami do monitorowania przebiegu budowy.

Dwa nowe akty prawne pozwolą policjantom śledzić telefony komórkowe i przeszukiwać domy w sprawach osób zaginionych. W tej chwili było to możliwe tylko w przypadku, gdy dana osoba była podejrzana o dokonanie przestępstwa. Zobowiązuje też policję do akredytowania i nadzorowania laboratoriów kryminalistycznych.

Nowe przepisy prawa, o których piszemy połączone zostały w jednym akcie legislacyjnym o nazwie Safer Ontario Act (Ustawa o Bezpieczniejszym Ontario).