Społeczność regionu Peel ubożeje w zastraszającym tempie

Lokalnie Series Top News list 4, 2017 at 10:00 am
W przeszłości większość populacji regionu Peel stanowiła dobrze zarabiająca klasa średnia.

W przeszłości większość populacji regionu Peel stanowiła dobrze zarabiająca klasa średnia.

Coraz więcej mieszkańców regionu Peel ubożeje. W przeciągu ostatnich 37 lat liczba mało zamożnych rodzin wzrosła z 4 procent populacji do 51 procent.

Po zapoznaniu się z raportem United Way dotyczącym poziomu życia mieszkańców regionu Nowy burmistrz Brampton, Linda Jeffrey uważa, że miasto musi wzmocnić swoją ofertę usług socjalnych, gdzie populacja osób gwałtownie ubożejących wzrosła najszybciej.

W 1980 roku zaledwie 4 procent mieszkańców regionu Peel można było uznać za osoby o niskich dochodach. Zarabiali oni od 60 do 70 procent średniego dochodu mieszkańców GTA. Ich zarobki sięgały 10,066 dolarów rocznie przy przeciętnej w GTA wynoszącej 14,384 dolary. W 2000 roku wskaźnik ten znacznie wzrósł – średni dochód w regionie wynosił wtedy 35 618 dolarów, a 22 procent mieszkańców regionu Peel osiągało dochody nie większe niż 24,927 dolarów rocznie. Siedemnaście lat później biedniejących rodzin było już 51 procent. Ich roczne dochody nie przekraczają 35,329 dolarów rocznie, podczas gdy przeciętna dla regionu GTA wynosi 50,478 dolarów rocznie.

- Jest to bardzo niepokojące zjawisko – powiedziała pani Jeffrey w audycji Metro Morning w CBC Radio – Nie jest to, czego oczekiwałby burmistrz, który chciałby aby jego miasto się rozwijało.

Linda Jeffrey

Linda Jeffrey

Jeffrey uważa, że problem wyostrzył się z powodu złych decyzji, które były podejmowane w ostatnich kilku dekadach, kiedy to władze miasta i innych miast regionu starały się nadążyć za gwałtownym wzrostem populacji.

- Miasto skupiało się na budowie domów – stwierdziła burmistrz Brampton – To badanie odzwierciedla rodzaj potrzebnych usług. Krótko mówiąc infrastruktura społeczna nie nadąża za tempem rozwoju.

Według United Way dostępność takich usług jak edukacja, opieka zdrowotna i tanie mieszkalnictwo pozostała daleko w tyle za wzrostem populacji w regionie Peel.

Nowa burmistrz martwi się, że zjawisko ubożenia coraz większej części mieszkańców regionu ma charakter trwały, tym bardziej, że społeczeństwo jest coraz gorzej wyedukowane, co skutkuje mniejszymi szansami na zasilenie niegdyś tak potężnej w regionie klasy średniej, która w 1980 roku stanowiła 96 procent populacji.

Bruntne fragmenty mapy są obszarami zamieszkałymi przez osoby o niskich i bardzo niskich dochodach. (United Way)

Bruntne fragmenty mapy są obszarami zamieszkałymi przez osoby o niskich i bardzo niskich dochodach. (United Way)

- Jeżeli nie zrobimy sensownych kroków, to ryzykujemy tym, że cały nasz region stanie się pełen młodych, sfrustrowanych ludzi, którzy będą klepali biedę wraz ze swoimi rodzicami nie mając szans by się wspiąć na drabinie społecznej, Drabina ta będzie coraz bardziej stroma, a jej szczeble coraz wyższe – stwierdziła burmistrz Brampton.

Nie wiadomo, czy pocieszeniem może być fakt, że ten sam raport wskazuje, że podobne zjawisko ubożenia coraz większej części społeczeństwa przy jednoczesnym zwiększaniu się nierówności pomiędzy poszczególnymi warstwami społecznymi można odnotować w całym rejonie GTA.

„W porównaniu do innych obszarów metropolitalnych, Toronto stało się najbardziej nierównym, najbardziej spolaryzowanym miastem w Kanadzie” – czytamy w raporcie United Way.

Nowa burmistrz Brampton mówi, że zarząd miasta już pracuje nad tym, aby zmienić obraz miasta i zaradzić problemom przyczyniającym się do nierówności. Wskazuje na potrzebę usprawnienia komunikacji publicznej i konieczność doprowadzenia do otwarcia filii uniwersytetu, który ułatwiłby mieszkańcom ukończenie studiów i zdobycie umiejętności potrzebnych w znalezieniu dobrze płatnej pracy.

- Mam wielką nadzieję, że przy okazji następnego badania, które zapewne będzie przeprowadzone za 15 lat zobaczymy poprawę tej sytuacji.