Kanadyjczycy nie wierzą w boom za władzy Trudeau i obawiają się deficytu

Rynek Top News list 20, 2017 at 4:00 pm

Tylko co czwarty mieszkaniec Kanady ocenia jako dobrą skuteczność gospodarczą premiera Justina Trudeau – stwierdzają najnowsze badania sondażowni Nanos Research.

Gospodarka Kanady może w tym roku należeć do najsilniejszych w świecie ale nie zawdzięcza tego działaniom rządu premiera Trudeau. Takie wnioski przynoszą badania ankietowe Nanos Research przeprowadzone dla Bloomberg News.

Wykazują one, że tylko 25% Kanadyjczyków określa rezultaty polityki Justina Trudeau w roli menedżera gospodarczego “jako dobre lub lepsze niż dobre”. Około 36% badanych ocenia działalność premiera jako “słabą lub bardzo słabą”, a kolejne 36% jako “średnią”.

To rozczarowujący wynik dla Trudeau, biorąc pod uwagę fakt, że Kanada jest na dobrej drodze, aby przewodzić Grupie Siedmiu we wzroście gospodarczym przy najsilniejszej ekspansji od roku 2011. Badani Kanadyjczycy wydają się nie zauważać tego i wolą skupiać uwagę na rosnących stopach procentowych i deficycie, który wynosi ostatnio 0,9% produktu krajowego brutto.

- Te badania pokazują, że istnieje fundamentalny rozdźwięk między makroekonomiczną  rzeczywistością a mikro-opinią Kanadyjczyków - twierdzi analityk Nik Nanos. – Kanadyjczycy w znaczącej mniejszości nie są zaniepokojeni przystępnością mieszkaniową czy stopami procentowymi. Duża, ciemna chmura wyłania się z psychologii Kanadyjczyków.

zz trudeau1

Z badań Nanos Research wynika również, że:

- 40% respondentów twierdzi, że zmniejszenie deficytu powinno być najwyższym priorytetem premiera Trudeau. Kolejne 21% optuje za wydatkami na programy socjalne, a 18% domaga się ulg podatkowych dla osób prywatnych, zaś 1% ulg dla biznesu,

- 88%  Kanadyjczyków zaniepokojonych jest cenami nieruchomości,

- 84% niepokoi się rosnącą przepaścią pomiędzy bogatymi i biednymi obywatelami, co jest kluczowym tematem ekonomicznym stawianym przez premiera Trudeau,

- 81% badanych jest zaniepokojonych niezdolnością do spłaty kredytów hipotecznych i długów w przypadku wzrostu stóp procentowych.

Mianem słabego menedżera gospodarczego określają premiera Kanady najczęściej mieszkańcy prowincji preriowych oraz atlantyckich czyli te, które najbardziej ucierpiały na skutek załamania się cen ropy naftowej.

Lepsze oceny otrzymuje Trudeau w regionach, które dobrze prosperowały w chwili obejmowania przez niego władzy. Jedyną prowincją Kanady, w której większość uważa, że “Liberałowie wykonują dobrą robotę” jest Quebec – prowincja z drugą co do wielkości ilością okręgów wyborczych w Kanadzie.

Screen Shot 2017-11-20 at 11.33.10

Więcej – TUTAJ.