Nowy plan dla seniorów w Ontario

Lokalnie Series Top News list 21, 2017 at 12:30 pm

zz planJeden na dziewięciu seniorów w Ontario zamieszkuje Mississaugę lub Brampton. Właśnie doszło do znaczącego postępu w usługach świadczonych przez rząd prowincji, który przedstawił nowy plan – Aging with Confidence (Starzenie się z zaufaniem).

Jak informuje Bob Delaney (poseł prowincyjny z okręgu Mississauga-Streetsville) plan Aging with Confidence polega na gruntownej przebudowie licznych programów przeznaczonych właśnie do seniorów. Obejmują one 15 milionów dolarów przeznaczonych na inwestycje w budownictwo mieszkaniowe w ciągu najbliższych 2 lat; odblokowanie nadwyżek posiadanej przez prowincję ziemi; nowe osiedle mieszanego przeznaczenia; bezpłatne szczepionki przeciwgrypowe i stworzenie 5000 nowych łóżek opieki długoterminowej w ciągu najbliższych 4 lat, a także rozszerzanie wachlarza wizyt domowych pielęgniarek, pracowników socjalnych, terapeutów i in.

Rząd będzie starał się zadbać, aby młodzi wolontariusze mogli pomagać seniorom w zrozumieniu dzisiejszej technologii informacyjnej. Starsze osoby coraz częściej uczą się korzystania z internetu. Mogą więc otrzymać pomoc zarówno w zakresie ochrony danych i etykiety internetowej, jak również w uzyskaniu dostępu do potrzebnych informacji, wypełnianiu formularzy elektronicznych, a także w zdobyciu takich umiejętności jak obsługa poczty e-mailowej, mediów społecznościowych i w optymalnym wykorzystania telefonu komórkowego.

zz plan2W następnym pokoleniu liczba seniorów w prowincji Ontario podwoi się do 4,6 miliona. Mimo to – zdaniem posła Delaney’a – Ontario nadal będzie najlepszym miejscem na świecie dla starzejących się osób.

Plan Aging with Confidence skupia się na tym, na czym najbardziej zależy osobom starszym: samodzielności; na kontakcie z resztą społeczeństwa i na aktywności.

Aby zapewnić miastom takim jak Mississauga gotowość wobec zmieniającej się rzeczywistości i starzejącej się populacji, nowy plan zwiększy również liczbę łóżek opieki długoterminowej, zwiększa liczbę personelu oraz wsparcie dla osób korzystającej z opieki długoterminowej w swoich domach.

zz plan3Nowy plan działania oferuje:

•    Specjalną stronę internetową (ontario.ca/AgingWell) na której seniorzy (z których 70% codziennie korzysta z internetu) – mogą znaleźć informacje na temat ulg podatkowych, leków refundowanych, pełnomocnictw, programów rekreacyjnych i innych. Seniorzy mogą również uzyskać te informacje telefonicznie w ponad 150 językach (1-888-910-1999  TTY: 1-800-387-5559).

  • Coroczną szczepionkę przeciw grypie, bezpłatnie od 2018 roku, w ramach prowincyjnego programu szczepień Ontario Universal Influenza Immunization Program;
  • Wsparcie dla “naturalnie występujących” wspólnot emerytalnych poprzez zainwestowanie ponad 15 mln dolarów w ciągu 2 lat w budynki mieszkalne lub osiedla mieszkaniowe, w których już teraz wielu seniorów sąsiaduje ze sobą;
  • Więcej wolontaryjnych sposobności łączących seniorów i młodzieży, co pomoże zmniejszyć ryzyko izolacji społecznej u osób starszych;
  • 5000 nowych łóżek opieki długoterminowej w ciągu najbliższych 4 lat i 15 mln dodatkowych godzin opieki pielęgniarskiej, wsparcia osobistego i opieki terapeutycznej rocznie dla mieszkańców domów opieki długoterminowej, a także 10-letni plan stworzenia ponad 30.000 nowych łóżek w ciągu następnej dekady, przy współpracy z sektorem opieki długoterminowej.