OHIP+ czyli bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży

Kanada Series Top News list 25, 2017 at 4:00 pm

zz leki1Od 1 stycznia młodzi mieszkańcy prowincji Ontario (dzieci i młodzież do 24 roku życia) bedą mogli bezpłatnie otrzymywać ponad 4400 leków, za które dotąd należało płacić.

Program “OHIP+: Children and Youth Pharmacare” działa automatycznie, nie zobowiązuje do żadnej rejestracji. W aptece należy mieć ze sobą receptę i numer karty ubezpieczenia zdrowotnego OHIP.

Świadczenie przestaje obejmować daną osobę w dniu jej 25. urodzin ale może ona wtedy kwalifikować się pod inny program związany z obniżeniem kosztów leków na receptę.

Jakie leki pokrywa świadczenie OHIP+ ? Całkowicie pokrywa koszty ponad 4400 produktów leczniczych, które są obecnie dostępne w ramach programu Ontario Drug Benefit, w tym:

- antybiotyki do leczenia infekcji

- inhalatory na astmę

- rozmaite insuliny, doustne leki na cukrzycę i paski testowe na cukrzycę

- automatyczne wstrzykiwanie epinefryny (np. Epipen)

- leki stosowane w leczeniu zapalenia stawów, epilepsji oraz innych stanów przewlekłych

- leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych (np. przeciwdepresyjne)

- leki na nadpobudliwość psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD)

- leki stosowane w leczeniu niektórych nowotworów wieku dziecięcego i innych rzadkich chorób.

Wykaz refundowanych leków – TUTAJ.

Począwszy od 1 stycznia 2018 r., jeśli dziecko potrzebuje leku należy odwiedzić lekarza lub uprawioną pielęgniarkę aby uzyskać receptę.

W dowolnej aptece w Ontario należy przedstawić kartę OHIP dziecka lub nawet tylko jej numer. Młodzież może to zrobić samodzielnie. Apteka zrealizuje receptę bez żadnych opłat dodatkowych.

Młodzieży studiującej poza granicami prowincji Ontario nadal przysługują świadczenia z tytułu OHIP+ dopóki ma ważną kartę OHIP ale leki mogą być uzyskiwane wyłącznie z apteki ontaryjskiej.

Więcej – TUTAJ.

zz leki5