Stopa procentowa utrzymana = 1%

Rynek Top News grud 7, 2017 at 10:00 am

zz bank8Zgodnie z przewidywaniami Bank of Canada utrzymał wysokość stopy procentowej na poziomie 1%, ale wysyła sygnały, że podwyżki są w drodze.

Wcześniej wzmocnienie gospodarki skłoniło bank centralny do dwukrotnego podniesienia stopy w letnich miesiącach br.

Ogłaszając swą ​​decyzję, Bank of Canada wskazał wiele czynników, które przemawiają za podwyższeniem stopy, jak wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń, solidne inwestycje biznesowe i prężność wydatków konsumenckich, pomimo wyższych kosztów pożyczek i dużych obciążeń finansowych Kanadyjczyków.

Co więcej, coraz więcej danych ekonomicznych dowodzi, że w gospodarce funkcjonują korzyści płynące z inwestycji w infrastrukturę rządową.

Z drugiej strony, bank zauważył, że eksport spadł bardziej niż się spodziewano w ostatnich miesiącach chociaż nadal przewiduje się wzrost handlu, który będzie się zwiększał dzięki rosnącemu popytowi z zagranicy. Październik przyniósł przełamanie negatywnej tendencji w eksporcie, głównie dzięki wzrostowi sprzedaży na amerykański rynek. Eksport wzrósł o 2,7% i była to pierwsza dodatnia jego zmiana od 5 miesięcy. Wzrost dostaw zagranicznych pozwolił o niemal połowę zmniejszyć deficyt handlowy do 1,5 mld dol. Import zmniejszył się natomiast w październiku o 1,6%

Screen Shot 2017-12-06 at 17.37.52

zz bank7Tempo kanadyjskiego wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale wyniosło 1,7% w ujęciu zannualizowanym oraz 0,2% w ujęciu miesięcznym, co stanowiło odczyty powyżej oczekiwań rynkowych. Ponadto zatrudnienie wzrosło w listopadzie o 79,5 tys. a stopa bezrobocia obniżyła się do poziomu 5,9% z 6,3%. Dolar kanadyjski silnie zyskał na wartości w reakcji na te publikacje.

Bank of Canada uznał, że inflacja, kluczowy czynnik w decyzjach dotyczących stóp procentowych, jest nieco wyższa niż przewidywano i ten trend może się utrzymać z powodu takich czynników przejściowych, jak wyższe ceny benzyny.

Bank po raz kolejny zwrócił uwagę na liczne niewiadome dotyczące przyszłej polityki handlowej, jednak nie wspomniał o trwających renegocjacjach układu NAFTA.

Wygląda na to, że przy utrzymującej się pozytywnej tendencji w gospodarce do kolejnej podwyżki stóp może dojść w pierwszych miesiącach 2018 roku.

Screen Shot 2017-12-06 at 17.38.11 Screen Shot 2017-12-06 at 17.38.26